GPS:

N 48°47.70903', E 14°40.88532'

48°47'42.542"N, 14°40'53.119"E

48.7951506N, 14.6814219E

Turistická známka: č. 301 - Tvrz Žumberk (k zakoupení také v KIC Nové Hrady)
Turistická vizitka: č. 303 - Žumberk 
Vzdálenost od Nových Hradů: 10 km (směr Trhové Sviny, České Budějovice)
Lokalita: 2,5 km jihozápadně od obce Žár
 
 

Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně unikátním dochovaným komplexem opevněné tvrze a gotického kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Toto turisticky atraktivní místo jižních Čech se nachází v podhůří Novohradských hor, 2 km od Žáru, který leží na hlavní silnici mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady.

V objektu se nachází např. národopisně pojatá unikátní expozice lidového malovaného nábytku z 18. a 19. století, z typických národopisných oblastí jižních Čech. V prostřední jižní baště s přístavky je nainstalována expozice Úředník rožmberský, věnována tématu zpronevěry šlechtického majetku ze strany vrchnostenských úředníků.

Od května 2021 je veřejnosti přístupná nová expozice Řemesla pod Novohradskými horami, která se koná pod oficiální záštitou Ministerstva kultury České republiky. Expozice je zaměřena na dnes už méně známá řemesla 2. poloviny 19. a počátku 20. století z oblasti Trhosvinenska a Novohradska. Návštěvníkům je zpřístupněna od 11. května 2021. Prostřednictvím exponátů, panelů a informačních kiosků se seznámíte s řemeslnými postupy, dovednostmi, nářadím a výrobky kameníků, tesařů, kolářů, bednářů, truhlářů, provazníků, ševců a koželuhů. Speciální pozornost je věnovaná nejslavnějšímu řemeslu Novohradských hor – sklářství včetně lidových podmaleb na skle z jihočesko-rakouského pohraničí. Expozice je určena nejen zájemcům o tradiční řemesla a historii regionu, ale také rodinám s dětmi. Malí návštěvníci se interaktivní hravou formou seznámí s výrobou různých předmětů, například kola. Nejen děti budou moci „vstoupit do dílny“ a zahrát si na mistra koželuha nebo ševce, vyzkoušet si sezení na pracovní stolici zvané „dědek“, zkusit složit vědro, navléknout skleněné korálky zvané páteříky nebo uplést provázek. Expozice je doplněna bohatými textovými a obrazovými materiály (vzpomínky starých řemeslníků) v informačních stojanech s dotykovou obrazovkou. Jihočeské muzeum vychází vstříc také zahraničním návštěvníkům, proto jsou všechny texty přeloženy do německého jazyka a expozice je přístupná i německy mluvícím návštěvníkům. Celá expozice je koncipována s důrazem na interaktivitu a zaměřena na návštěvníky všech věkových kategorií. Díky atraktivnímu prostředí středověké tvrze a krásnému okolí Novohradských hor jde zároveň o ideální cíl rodinných výletů.

Tvrz Žumberk nabízí během roku další krátkodobé tematické výstavy nebo akce pro veřejnost. Návštěvníci mohou využít i venkovní prohlídkový okruh kolem tvrze, v její blízkosti se nachází i ubytování pro turisty.

Na tvrzi je možnost pořádání svatebních obřadů.

 

Vstupné:

Plné: Snížené:
Tvrz 70 Kč 40 Kč
Úředník rožmberský 70 Kč 40 Kč
Lapidárium 40 Kč 20 Kč
expozice "Řemesla pod Novohradskými horami" zdarma  

 

Otevírací doba:

duben, říjen soboty, neděle, svátky 9 - 17 hod.*
květen - září úterý - neděle, svátky 9 - 17 hod.*
* poslední prohlídka začíná vždy v 16 hod.

 

Kontakty:

Tvrz Žumberk u Nových Hradů
pobočka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
374 01  Trhové Sviny
Správce/kastelán: Roman Josefík
Telefon: (+420) 391 001 550
E-mail: zumberk@muzeumcb.cz 
jihoceske muzeum www.muzeumcb.cz

 

Tvrz Žumberk je zapojena do projektu "Památky žijí"  www.pamatkyziji.cz  pamatky ziji a od roku 2020 se zapojila do celostátního propagačního projektu "Objevuj památky" www.objevujpamatky.cz objevuj pamatky