UPOZORNĚNÍ:
------------
Informační centrum Nové Hrady je od pondělí 11. května 2020 pro veřejnost opět otevřené, (pondělí - pátek, 9 - 16 hod.). 
Všechny návštěvníky infocentra prosíme o dodržování hygienických nařízení (dezinfekce rukou, ochrana nosu a úst, dodržování odstupu). 

------------

Z důvodu modernizace silnice II/156 v úseku Nová Ves u Českých Budějovic - Nedabyle je od 20.4. do 7.10.2020 úplná uzavírka silnice II/156 od obce Strážkovice do obce Nedabyle.

------------

Další omezení:

  • Město Nové Hrady informuje, že školní kuchyně je stále v provozu. Zájemci o obědy se mohou hlásit na tel.: 386 362 248 v době od 8 do 12 hodin. Obědy jsou vydávány do jídlonosičů po předchozím objednání. Po dohodě se školní kuchyní je také možno pro seniory nad 65 let zajistit donášku obědů přímo domů. 

----------- 

Děkujeme za pochopení.

GPS:

N 48°47.70903', E 14°40.88532'

48°47'42.542"N, 14°40'53.119"E

48.7951506N, 14.6814219E

Turistická známka: č. 301 - Tvrz Žumberk (k zakoupení také v KIC Nové Hrady)
Turistická vizitka: č. 303 - Žumberk 
Vzdálenost od Nových Hradů: 10 km (směr Trhové Sviny, České Budějovice)
Lokalita: 2,5 km jihozápadně od obce Žár
 
 

Žumberk je historicky i stavebně unikátně dochovaným komplexem opevněného jádra vesnice tvořeného tvrzí, původně šesti baštami a hradební zdí v jihozápadním úseku. První písemné zmínky o Žumberku pocházejí z pol. 13. stol., kdy byla ves založena. V jejím držení se střídali opati cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a také Rožmberkové, Švamberkové a Buquoyové. Na přelomu 16. a 17. stol. získala tvrz renesanční vzhled. V letech 1612-1615 nechal nový majitel Theobald Höck tvrz s historickým jádrem vesnice stavebně upravit. Další stavebně historický vývoj ovlivnilo převzetí majetku rodem Buquoyů a jeho začlenění do jejich hospodářského velkostatku. 

Rozsáhlá rekonstrukce tvrze začala roku 1969 a probíhala pět let. V roce 1974 byla zpřístupněna veřejnosti a od poloviny 90. let 20. stol. došlo během 10 let k celkové rekonstrukci jihozápadního úseku hradebních zdí i k opravě všech pěti doposud stojících bašt. V roce 1998 byla znovuobnovena a napuštěna vodní nádrž pod tvrzí.

Čtyřlodní gotický farní kostel sv. Jana Křtitele je z pol. 14. stol. a jeho interiér zdobí kromě několika náhrobních kamenů i vzácné pozdně gotické nástěnné malby a to včetně erbovní galerie v klenbě lodi. Během let 2005-2013 prošel kostel celkovou, velmi náročnou a nákladnou rekonstrukcí, financovanou z německých, rakouských i českých darů a podpor. Vyvrcholením všech náročných prací byla 5. října 2013 sloužena slavnostní bohoslužba, kdy byla uctěna úspěšná záchrana a obnova kostela coby architektonické památky sakrálního prostoru a jednak pětisetleté výročí chrámu. Prohlídka kostela s výkladem je možná po domluvě se správcem tvrze. 

Tvrz je pobočkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a veřejně přístupná. V prvním patře objektu se nachází národopisně pojatá unikátní expozice lidového malovaného nábytku z 18. a 19. stol., z typických národopisných oblastí jižních Čech. Sbírky selského nábytku jsou obohaceny o nábytek panský, podmalby na skle, keramiku, lidové malované plastiky a další exponáty. Historická expozice se nachází v přízemí a přináší přehled o dějinách sídla i okolí. Ve dvou zrekonstruovaných baštách je umístěno lapidárium Jihočeského muzea, sestávající z ukázek náhrobních kamenů, drobných kamenných fragmentů, archeologických nálezů i zvonů. V prostřední baště je naistalována expozice Úředník rožmberský, která je věnována tématu zpronevěry šlechtického majetku ze strany vrchnostenských úředníků. V přízemních prostorách jihozápadního křídla tvrze se nachází přeshraniční výstava Ryby a lidé - Rožmberkové a rybníkářství v jižních Čechách a ve Waldviertlu.

Prohlídkový okruh pod tvrzí se 12 znameními zvěrokruhu je tvořen sochařskými díly, která vznikla v rámci Mezinárodních dřevosochařských sympozií na Žumberku.

Tvrz Žumberk je velmi oblíbeným místem pro pořádání svatebních obřadů (v době sezonního provozu).

Objekt nemá bezbariérový přístup. 

 

Vstupné:

Plné: Snížené:
Tvrz 70 Kč 40 Kč
Úředník rožmberský 70 Kč 40 Kč
Lapidárium 40 Kč 20 Kč

 

Otevírací doba:

duben, říjen soboty, neděle, svátky 9 - 17 hod.*
květen - září úterý - neděle, svátky 9 - 17 hod.*
* poslední prohlídka začíná vždy v 16 hod.

 

Kontakty:

Tvrz Žumberk u Nových Hradů
pobočka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
374 01  Trhové Sviny
Správce/kastelán: Roman Josefík
Telefon: (+420) 391 001 550
E-mail: zumberk@muzeumcb.cz 
jihoceske muzeum www.muzeumcb.cz

 

Tvrz Žumberk je zapojena do projektu "Památky žijí"  www.pamatkyziji.cz  pamatky ziji a od roku 2020 se zapojila do celostátního propagačního projektu "Objevuj památky" www.objevujpamatky.cz objevuj pamatky