Délka trasy: 28 km
Okruh:

Nové Hrady – Štiptoň – Kapinos – Janovka – Žár – Žumberk – Božejov – Střeziměřice – Svébohy – Horní Stropnice – Humenice – Cuknštejn – Světví – Údolí – Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

rybniční soustava Janovka – skládá se z jednotlivých menších rybníků, které zakládal Štěpánek Netolický. Celá rybniční soustava je významným útočištěm vzácných druhů živočichů. Za zmínku stojí i rozsáhlá soustava alejí zbudovaná v 2. pol. 18. století rodem Buquoyů, jako součást velkých krajinářských úprav.

Žárský rybníknejvětší rybník na Novohradsku o rozloze 120 ha (délka hráze je 300 m, hloubka 3,5 m) je jedním z prvních historicky doložených rybníků v České republice. První písemná zmínka pochází z roku 1221.

Tvrz Žumberk – pozdně gotická tvrz byla vystavěna koncem 15. století. Nabízí stálou expozici lidového malovaného nábytku z jižních Čech a zajímavou výstavu o rybářství a rybníkářství na Novohradsku a ve Waldviertelu „Ryby a lidé“.

Sýpka – Muzeum Novohradska v Horní Stropnici – nová interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s životem v Novohradských horách

Humenická přehradavodní nádrž na řece Stropnici slouží jako vodní elektrárna a je vhodným místem k rybaření

Tvrz Cuknštejn – tvrz, vystavěna v letech 1488–1491 vladykou Vilémem Pouzarem z Michnic, si zachovala svůj původní pozdně gotický vzhled až do dnešní doby. V současnosti ji opravuje soukromý majitel a veřejnosti je přístupna pouze výjimečně.

Popis trasy:

Trasa není fyzicky náročná a prochází krásnou rovinatou krajinou přes nejčetnější rybniční soustavu Novohradska a kolem největšího rybníka na Novohradsku se zastávkou na tvrzi Žumberk, kde můžete navštívit expozici věnovanou Rybářství a rybníkářství. Dalším zastavením může být Muzeum Novohradských hor v Horní Stropnici, Humenická přehrada nebo tvrz Cuknštejn.

Mapa:

 zeleně  značená trasa:

 

mapa 4 rybnikova trasa