Trhovosvinensko

Zaměření: Příroda
Délka trasy: 4 km
Počet zastávek: 10
Okruh: Ano
Časová náročnost: 3 hod.
Přístupnost: Fyzicky méně náročné.
Značení:

Stezka je vyznačená v terénu pomocí značek tohoto typu:

znaceni_2

Výchozí bod: Stezka začíná u autobusového nádraží v Trhových Svinech.
Cílový bod: Poslední zastávkou stezky je Skautský park, od něj se můžete vrátit na začátek stezky k autobusovému nádraží.
Popis:

Ze zastávek se dozvíte více o přírodě, o kostele Svatá Trojice a místních mlýnech.

1. zastávka: Úvodní panel
2. zastávka: Weisserův park
3. zastávka: Svatotrojiční cesta
4. zastávka: Svatá Trojice
5. zastávka: U Trajerů mlýna
6. zastávka: Valcha
7. zastávka: U lomečku
8. zastávka: Buškův hamr
9. zastávka: Pod vodojemem
10. zastávka: Skautský park
Další informace: Stezku realizoval Městský úřad Trhové Sviny v roce 1998.