Rekonstrukce mostků v Terčině údolí - vyjádření AOPK, regionální pracoviště Jižní Čechy:

Vážení návštěvníci, z důvodů špatného technického stavu mostků na území přírodní památky a krajinného parku Terčino údolí je nutné provést jejich celkovou rekonstrukci. Protože se jedná o rozsáhlou stavbu, která zahrnuje opravu nosných konstrukcí a výměnu mostovky včetně ostatních dřevěných konstrukcí všech 8 mostků, nelze se vyhnout provádění prací i v hlavní turistické sezóně. V období od července do listopadu 2019 budou v několika etapách mostky uzavírány a přístup do jednotlivých částí údolí bude přechodně ztížen popřípadě veden po jiných, většinou delších trasách. Zároveň se v této době bude po území parku pohybovat stavební technika. Prosíme tedy všechny návštěvníky o opatrnost při návštěvě parku a o toleranci. Děkujeme za pochopení.

 

Harmonogram prací:                                                                                                                              

  • 22. července – 15. září 2019

Uzavření mostků č. 5 – 7, tzn. mostků mezi penzionem Lázničky a závěrem údolí pod nádrží Humenice. Náhradní trasa k Modrému domu je vedena okolo východní strany penzionu k tzv. stromu svatebčanů, přes louku a po lesní cestě k Modrému domu (v mapce cesta A).

Mostek č. 7 „ U vodopádu“ je nahrazen pouze provizorní lávkou, na kterou je ztížený přístup a to pouze na vlastní nebezpečí. Cyklisté se po tuto dobu dostanou k vodopádu pouze ze strany od obce Humenice (v mapce značeno modře).   

  • 19. srpna – 20. října 2019

Mostek č. 8 (Pod přehradou) bude po toto období uzavřen bez náhrady, která zde není možná.

Uzavřen Mostek č. 1 (U parkoviště). Jako náhradní cestu lze použít cestu na levém břehu Stropnice vedoucí již z návsi osady Údolí a dále turistickou značku po levém břehu, která je ale vhodná pouze pro pěší. Cyklisté mohou projet po silnici až k hlavní bráně (v mapce cesta B).

  • 23. září – 15. listopadu 2019

Uzavřen mostek č. 2 (U brány) a oba hlavní příjezdové mostky k penzionu Lázničky (č. 3 a 4) 

Mostek č. 2 je možné obejít po cestě B, mostky 3 a 4 po pěší cestě, která vede po okraji lesa na pravém břehu Stropnice od penzionu Hamr k penzionu Lázničky (v mapce cesta C). Pro cyklisty je v této době zadní strana údolí přístupná pouze od Humenic či Cuknštejna. Obsluha penzionu Lázničky bude zajištěna provizorním dohodnutým způsobem přes staveniště, které je v tomto období pro ostatní návštěvníky nepřístupné. 

 

Pozn. KIC:

K vodopádu je možné se momentálně dostat směrem od Humenické přehrady:

  • údolím projít po červené turistické trase (kolem Penzionu Hamr, Penzionu Lázničky, ke stromu svatebčanů) k tvrzi Cuknštejn, dále pokračovat na Humenickou přehradu a odsud po proudu řeky sejít k vodopádu.
  • údolí lze projít od vstupní brány na Švýcarský dům, odsud po naučné stezce přes panely č. 11 a č. 10, pokračovat dále po červené turistické značce kolem Dámského rybníka k panelu č. 8, kolem tvrze Cuknštejn na Humenickou přehradu a odsud po proudu řeky k vodopádu,

Provoz Penzionu Hamr i Penzionu Tereziiny Lázničky není nijak omezen a po (nebo před) komplikovanějším zdolání alternativní trasy k vodopádu můžete využít jejich nabídku služeb bez omezení.

 

Údolí u Nových Hradů

Zaměření: Příroda, historie
Délka trasy: 6 km
Počet zastávek: 12
Okruh: Ano
Časová náročnost: 3,5 hod.
Přístupnost: Fyzicky nenáročné, s kočárkem nebo na invalidním vozíku dobře sjízdné pouze částečně (úsek od parkoviště/hlavní brány k Modrému domu).
Značení: Stezka je vyznačena v terénu pomocí značek tohoto typu:
  znaceni_1
Výchozí bod: Stezka začíná u vstupní brány u silnice z Nových Hradů do Horní Stropnice, nebo u záchytného parkoviště v Údolí naproti bývalého pivovaru. Z novohradského náměstí se pěšky do Terčina údolí nejlépe dostanete Údolskou ulicí (severozápadní roh náměstí vedle radnice). Na křižovatce v Údolí pak pokračujte směrem na Horní Stropnici.
Cílový bod: Stezka končí opět u vstupní brány.
Popis:

Národní přírodní památka (NPP) Terčino údolí byla vyhlášena v roce 1992 (jako státní přírodní rezervace již v roce 1949) na rozloze 139,29 ha. První úpravy volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice se uskutečnily na popud hraběnky Terezie Buquoyové v roce 1765. Podle nejstaršího dochovaného plánu z roku 1770 je park nazván „Krásným údolím“, ve kterém se postupně postavily Modrý dům, Václavovy lázně, Švýcarský dům, přestavěl Hamr, zřídil umělý vodopád a další krajinářské prvky. Po předání parku hraběnčině synovci Jiřímu jej přejmenoval na Tereziino údolí. Park představuje mimořádný příklad rané krajinářské tvorby, čímž se řadí k nejvýznamnějším historickým parkům v České republice.

Na konci Terčina údolí stojí pozdně gotická tvrz Cuknštejn. Jedná se o jedno z nejzachovalejších vladyckých sídel v Českých zemích, z větší části je v původní podobě jako vzácný doklad přechodového článku mezi zemanskou tvrzí a panským hradem.

Stezka prochází nejzajímavějšími místy Terčina údolí a seznamuje návštěvníky s jeho historií, krajinářskými prvky, faunou a florou.

Mapka: tercino udoli planek
Další informace:

Naučnou stezku Terčino údolí realizovala Správa CHKO Blanský les.

Informační panely obsahují také německé a anglické jazykové mutace.

Tištěný průvodce:

Tištěný průvodce zobrazuje plánek údolí s vyznačenými naučnými stezkami, zajímavosti, historii i současnost parku.

Vydalo Kulturní a informační centrum Nové Hrady, kde je leták k dispozici zdarma.

tercino udoli titulka

 

Terčino údolí u Nových Hradů se stalo dějištěm mobilní hry pro zvídavé děti a hravé rodiče Skryté příběhy.

skryte pribehy