Údolí u Nových Hradů

Zaměření: Příroda
Délka trasy: 1,5 km
Počet zastávek: 7
Okruh: Ne
Časová náročnost: 1 hod.
Přístupnost: Fyzicky nenáročné.
Značení: Stezka je vyznačena v terénu pomocí značek tohoto typu:
  znaceni_2
Výchozí bod: Stezka začíná u vstupní brány u silnice z Nových Hradů do Horní Stropnice. Z novohradského náměstí se pěšky do Terčina údolí nejlépe dostanete Údolskou ulicí (severozápadní roh náměstí vedle radnice). Na křižovatce v Údolí pak pokračujte směrem na Horní Stropnici.
Cílový bod: Stezka končí u Václavových lázniček. Vrátit zpět se můžete po hlavní aleji. Nebo můžete pokračovat alejí k Vodopádu a Modrému domu.
Popis:

V parku Terčino údolí je umístěno 7 informačních panelů, které se věnují stromům a lesnímu hospodářství – památné stromy, vodohospodářská a klimatická funkce lesa, biologická ochrana lesa, přírodě blízký způsob hospodaření v lese a zajímavosti z lesního světa.

Mapka: mapka_2_small
Další informace: Stezku realizovala a provozuje ZO ČSOP Nové Hrady. Informační panely jsou pouze česky.
Tištěný průvodce:

Dětský průvodce Lesnickou naučnou stezkou Terčino údolí vydaný Novohradskou občanskou společností o.s. již není v prodeji.

brozura_lesnicka