Rekonstrukce mostků v Terčině údolí - vyjádření AOPK, regionální pracoviště Jižní Čechy:

Vážení návštěvníci, z důvodů špatného technického stavu mostků na území přírodní památky a krajinného parku Terčino údolí je nutné provést jejich celkovou rekonstrukci. Protože se jedná o rozsáhlou stavbu, která zahrnuje opravu nosných konstrukcí a výměnu mostovky včetně ostatních dřevěných konstrukcí všech 8 mostků, nelze se vyhnout provádění prací i v hlavní turistické sezóně. V období od července do listopadu 2019 budou v několika etapách mostky uzavírány a přístup do jednotlivých částí údolí bude přechodně ztížen popřípadě veden po jiných, většinou delších trasách. Zároveň se v této době bude po území parku pohybovat stavební technika. Prosíme tedy všechny návštěvníky o opatrnost při návštěvě parku a o toleranci. Děkujeme za pochopení.

 

Harmonogram prací:                                                                                                                              

  • 22. července – 15. září 2019

Uzavření mostků č. 5 – 7, tzn. mostků mezi penzionem Lázničky a závěrem údolí pod nádrží Humenice. Náhradní trasa k Modrému domu je vedena okolo východní strany penzionu k tzv. stromu svatebčanů, přes louku a po lesní cestě k Modrému domu (v mapce cesta A).

Mostek č. 7 „ U vodopádu“ je nahrazen pouze provizorní lávkou, na kterou je ztížený přístup a to pouze na vlastní nebezpečí. Cyklisté se po tuto dobu dostanou k vodopádu pouze ze strany od obce Humenice (v mapce značeno modře).   

  • 19. srpna – 20. října 2019

Mostek č. 8 (Pod přehradou) bude po toto období uzavřen bez náhrady, která zde není možná.

Uzavřen Mostek č. 1 (U parkoviště). Jako náhradní cestu lze použít cestu na levém břehu Stropnice vedoucí již z návsi osady Údolí a dále turistickou značku po levém břehu, která je ale vhodná pouze pro pěší. Cyklisté mohou projet po silnici až k hlavní bráně (v mapce cesta B).

  • 23. září – 15. listopadu 2019

Uzavřen mostek č. 2 (U brány) a oba hlavní příjezdové mostky k penzionu Lázničky (č. 3 a 4) 

Mostek č. 2 je možné obejít po cestě B, mostky 3 a 4 po pěší cestě, která vede po okraji lesa na pravém břehu Stropnice od penzionu Hamr k penzionu Lázničky (v mapce cesta C). Pro cyklisty je v této době zadní strana údolí přístupná pouze od Humenic či Cuknštejna. Obsluha penzionu Lázničky bude zajištěna provizorním dohodnutým způsobem přes staveniště, které je v tomto období pro ostatní návštěvníky nepřístupné. 

 

Pozn. KIC:

K vodopádu je možné se momentálně dostat směrem od Humenické přehrady:

  • údolím projít po červené turistické trase (kolem Penzionu Hamr, Penzionu Lázničky, ke stromu svatebčanů) k tvrzi Cuknštejn, dále pokračovat na Humenickou přehradu a odsud po proudu řeky sejít k vodopádu.
  • údolí lze projít od vstupní brány na Švýcarský dům, odsud po naučné stezce přes panely č. 11 a č. 10, pokračovat dále po červené turistické značce kolem Dámského rybníka k panelu č. 8, kolem tvrze Cuknštejn na Humenickou přehradu a odsud po proudu řeky k vodopádu,

Provoz Penzionu Hamr i Penzionu Tereziiny Lázničky není nijak omezen a po (nebo před) komplikovanějším zdolání alternativní trasy k vodopádu můžete využít jejich nabídku služeb bez omezení.

 

Údolí u Nových Hradů

Zaměření: Příroda
Délka trasy: 1,5 km
Počet zastávek: 7
Okruh: Ne
Časová náročnost: 1 hod.
Přístupnost: Fyzicky nenáročné.
Značení: Stezka je vyznačena v terénu pomocí značek tohoto typu:
  znaceni_2
Výchozí bod: Stezka začíná u vstupní brány u silnice z Nových Hradů do Horní Stropnice. Z novohradského náměstí se pěšky do Terčina údolí nejlépe dostanete Údolskou ulicí (severozápadní roh náměstí vedle radnice). Na křižovatce v Údolí pak pokračujte směrem na Horní Stropnici.
Cílový bod: Stezka končí u Václavových lázniček. Vrátit zpět se můžete po hlavní aleji. Nebo můžete pokračovat alejí k Vodopádu a Modrému domu.
Popis:

V parku Terčino údolí je umístěno 7 informačních panelů, které se věnují stromům a lesnímu hospodářství – památné stromy, vodohospodářská a klimatická funkce lesa, biologická ochrana lesa, přírodě blízký způsob hospodaření v lese a zajímavosti z lesního světa.

Mapka: mapka_2_small
Další informace: Stezku realizovala a provozuje ZO ČSOP Nové Hrady. Informační panely jsou pouze česky.
Tištěný průvodce:

Dětský průvodce Lesnickou naučnou stezkou Terčino údolí. Brožura vydaná NOS o. s. k dostání v Kulturním a informačním centru Nové Hrady. Cena 30 Kč.

brozura_lesnicka