Nové Hrady

Zaměření: Příroda
Délka trasy: 3 km
Počet zastávek: 16
Okruh: Ano
Časová náročnost: 2 hod.
Přístupnost: Fyzicky méně náročná, informační panely instalované od dubna do října.
Značení:

Stezka je vyznačena v terénu pomocí značek tohoto typu:

znaceni_1

Výchozí bod: Stezka začíná u ZŠ Nové Hrady v ul. Komenského nultým panelem po levé straně ve směru od náměstí k hradu.
Cílový bod: Stezka končí u MŠ Nové Hrady v ul. Hradební (cca. 300 metrů od výchozího bodu).
Popis: Stezka seznamuje návštěvníky s přírodními zajímavostmi nejbližšího okolí Nových Hradů a s většinou typických přirozených i kulturních ekosystémů území Přírodního parku Novohradské hory. V dané lokalitě se vyskytuje 70 % rostlinných a 60 % živočišných druhů oblasti Novohradska. Z rostlin zde najdeme např. rozsáhlý porost bledule jarní nebo chráněné keře lýkovec obecný a tis červený, z chráněných živočichů třeba skorce vodního, ledňáčka říčního či netopýra dlouhouchého. Najdeme zde i několik mohutných památných stromů, z nichž nejmohutnější dub letní dosahuje obvodu kmene 8 m a jeho stáří je odhadováno na 400 až 500 let.
Mapka: mapka_3_small
Další informace: Stezku realizovala a provozuje ZO ČSOP Nové Hrady. Informační panely jsou v české jazykové mutaci.
Tištěný průvodce: ---