Hojná Voda

Zaměření: Příroda, historie
Délka trasy: 3 km
Počet zastávek: 11
Okruh: Ano
Časová náročnost: 2 hod.
Přístupnost: Fyzicky méně náročné.
Značení: Kromě první směrovky není stezka v terénu nijak značena. Z velké části to není potřeba, ale je důležité správně odbočit doleva za šestým informačním panelem. Zde trasa nenadále opouští asfaltovou cestu a pokračuje lesní pěšinou.
Výchozí bod: Stezka začíná na rozcestí lesních cest asi 3 km od Hojné Vody. K rozcestí, které slouží také, jako točna lesní techniky se dostanete, když půjdete z Hojné Vody směrem k Vysoké a za osamělým domkem čp. 120 zahnete doleva a budete se držet asfaltové silničky. U rozcestí je také studánka s pitnou vodou a turistické odpočívadlo.
Cílový bod: Stezka vás dovede zpět na rozcestí.
Popis:

Prales Hojná Voda je národní přírodní památkou a je veden jako vzácná přírodní památka na seznamu UNESCO. Spolu s Žofínským pralesem jsou nejstaršími rezervacemi ve střední Evropě. Oba pralesy byly založeny roku 1838 hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem.

Prales Hojná Voda má dnes rozlohu 8,56 ha a těsně hraničí s Rakouskem. Je tvořen pozůstatky přirozených smíšených lesních porostů s převahou přestárlých jedlí, buků, smrků a javoru klenu. Sám prales se neobnovuje, okolní porosty však pocházejí většinou z přirozené obnovy. Pralesovitý ráz utrpěl v průběhu obou světových válek, kdy byly nejsilnější jedle vytěženy na stavbu lodí.

Ze zastávek se dozvíte více o fauně, floře, stáří pralesa, vlivu člověka, výzkumu, mapování, historii pralesa a o významných lesnických exkurzích.

Mapka: mapka_6_small

Další informace: Stezku realizovaly a provozují Lesy České republiky s.p. Informační panely jsou v české jazykové mutaci.