GPS:

N 48°47.34278', E 14°46.47423'

48°47'20.567"N, 14°46'28.454"E

48.7890464N, 14.7745706E

Turistická známka: č. 237 - Nové Hrady (k zakoupení také v KIC Nové Hrady)
Turistická vizitka: č. 297 - Hrad Nové Hrady (k zakoupení také v KIC Nové Hrady)

 

Gotický hrad Nové Hrady je jedním ze symbolů města a výraznou dominantou při příjezdu k Novým Hradům od Českých Budějovic. Stojí na padesát metrů vysokém ostrohu a je obehnán mohutným čtrnáct metrů hlubokým příkopem. Hrad má oválnou dispozici s částí opevnění z 15. stol., které je na obou koncích uzavřeno branami. Zachovalá je východní hranolová věž, severní hradní křídlo, západní křídlo. Pro návštěvníky je hrad nejlépe dostupný ulicí Komenského z jihozápadního rohu náměstí.

Hrad byl založen pravděpodobně kolem poloviny 13. století jako strážní bod v blízkosti obchodní stezky, která zde překračovala zemskou hranici. Prvním známým majitelem byl Ojíř ze Svin (1279). Po šlechtickém rodu Landštejnů převzal hrad i panství významný český rod Rožmberkové. Za husitských válek byl hrad roku 1425 dobyt a vypálen. Stejně dopadl i v roce 1467 při obléhání Zdeňkem ze Šternberka. K dalším poškozením došlo při vznícení střelného prachu roku 1573 a zemětřesení v roce 1590. Po vymření rodu Rožmberků (1611) zdědili jejich majetek Švamberkové. Za stavovského povstání byl obléhán a dobyt generálem Karlem Bonaventurou Buquoyem, který ho spolu s městem získal jako náhradu za válečné služby. Poté se začal hrad rozsáhle opravovat do dnešní podoby. Rezidenčním účelům však již nesloužil a byl upraven pro sídlo hraběcí lesní správy, úřednické byty a buquoyský archiv.

Na konci 20. století byl hrad rekonstruován a od roku 2000 je ve správě Národního památkového ústavu a přístupný veřejnosti v rámci dvou prohlídkových tras. Expozici rekonstruovaného hradu tvoří obrazová galerie, sbírka rodových portrétů, expozice historického empírového nábytku, lovecké zbraně, trofeje a sbírka unikátního černého skla – hyalitu. V přízemí hradu lze navštívit i hradní galerii. Jihozápadní křídlo je sídlem Základní umělecké školy. Nádvoří hradu je také pro svou dobrou akustiku v letních měsících využíváno k pořádání koncertů a divadel pod širým nebem.

Nádvoří je celoročně přístupné veřejnosti. Expozice hradu je zpřístupněna celoročně v rámci dvou prohlídkových tras:
 
 I. trasa - Hrad
Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonavanturu Buquoye až po výstavbu nového zámku a založení parku Terčino údolí. Součástí expozice je portrétní galerie Buquoyského rodu, soubor kvašů B. Strobela zachycující interiéry novohradského zámku a dalších staveb, rozsáhlou kolekci kvašů od J. Schulze. Autentické prostory rodové síně slávy tzv. "Buquoyského archivu" lze shlédnout v 1. poschodí věže nad vstupní branou. V horním patře věže je původní rodová knihovna s více jak 15 000 svazky a expozice buquoyského sklářství. 
 
Doba trvání: 45 minut
max. 30 osob
Časy prohlídek:
duben a říjen

denně mimo pondělí

11.00 - 15.30 hod. (úterý - pátek),

9:30 - 15:30 hod. (sobota - neděle)

Prohlídky ve všední dny v předem stanovené časy: 11.00 hodin, 14.00 hodin 15.30 hodin (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

Prohlídky o víkendech zpravidla po hodině, dle zájmu návštěvníků

Na Velikonoční pondělí 22. dubna 2019 je hrad otevřen. Zavírací den je pak v úterý 23. dubna 2019.

květen

denně mimo pondělí

9.30 - 16.00 hod.

Prohlídky v týdnu (všední dny) v předem stanovené časy: 9.30 hodin, 11.00 hodin, 14.00 hodin a 16.00 hodin (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

Prohlídky během víkendů zpravidla po hodině, dle zájmu návštěvníků

červen a září

denně mimo pondělí

9.30 - 16.30 hod.

Prohlídky v předem stanovené časy: 9.30 hod., 10.30 hod., 11.30 hod., 12.30 hod., 13.30 hod., 15.30 hod. a 16.30 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

červenec a srpen

denně

9.30 - 17.00 hod.

listopad

středa, pátek

ve 13 hod. (prohlídka v českém jazyce)

ve 14 hod. (prohlídka v německém jazyce)

 

Vstupné:   cizojazyčné:
dospělí 120 Kč 180 Kč
děti 6 - 15 let, studenti, senioři 65+, ZTP 80 Kč 120 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 1-3 děti) 310 Kč 470 Kč

 

 

 II. trasa - Za časů pana správce (Byt panského úředníka)

Pohled do bytu panského úředníka počátku 19. století. Sedm místností bytu se nachází v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro panské zaměstnance. Expozice je vybavena exponáty z 19. a počátku 20. století, za zmínku stojí ucelený soubor nábytku z pozůstalosti novohradského lékárníka z počátku 19. století. Součástí prohlídkové trasy je možnost výhledu na nádvoří hradu a město z dřevěných pavlačí. 

Doba trvání: 45 minut
max. 20 osob
Časy prohlídek:
duben, říjen

soboty, neděle, svátky

Prohlídka pouze ve 14.30 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

Na Velikonoční pondělí 22. dubna 2019 je hrad otevřen. Zavírací den je pak v úterý 23. dubna 2019.

květen

soboty, neděle, svátky

Prohlídka pouze ve 14 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

červen a září

denně mimo pondělí

Prohlídka pouze ve 14.30 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

červenec a srpen

denně mimo pondělí

Prohlídky v předem stanovené časy: 11.00 hod., 13.00 hod. a 15.00 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

listopad zavřeno
prosinec adventní prohlídky v 10, 11, ve 13, 14 a 15 hod.

 

Vstupné:   cizojazyčné:
dospělí 120 Kč 180 Kč
děti 6 - 15 let, studenti, senioři 65+, ZTP 80 Kč 120 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 1-3 děti) 310 Kč 470 Kč
 
 
Státní hrad Nové Hrady
Komenského 33
373 33 Nové Hrady
Telefon: (+420) 386 362 135
Objednávky: (+420) 386 361 313
E-mail: novehrady@npu.cz
Web: www.hrad-novehrady.cz
npu www.npu.cz

 

Další informace a obrazové materiály o historii hradu: www.novehradyhistorie.cz

Státní hrad Nové Hrady je zapojen do projektu "Památky žijí"  www.pamatkyziji.cz  pamatky ziji