GPS:

N 48°47.34278', E 14°46.47423'

48°47'20.567"N, 14°46'28.454"E

48.7890464N, 14.7745706E

Turistická známka: č. 237 - Nové Hrady (k zakoupení také v KIC Nové Hrady)
Turistická vizitka: č. 297 - Hrad Nové Hrady (k zakoupení také v KIC Nové Hrady)

 

Gotický hrad Nové Hrady je jedním ze symbolů města a výraznou dominantou při příjezdu k Novým Hradům od Českých Budějovic. Stojí na padesát metrů vysokém ostrohu a je obehnán mohutným čtrnáct metrů hlubokým příkopem. Hrad má oválnou dispozici s částí opevnění z 15. stol., které je na obou koncích uzavřeno branami. Zachovalá je východní hranolová věž, severní hradní křídlo, západní křídlo. Pro návštěvníky je hrad nejlépe dostupný ulicí Komenského z jihozápadního rohu náměstí.

Hrad byl založen pravděpodobně kolem poloviny 13. století jako strážní bod v blízkosti obchodní stezky, která zde překračovala zemskou hranici. Prvním známým majitelem byl Ojíř ze Svin (1279). Po šlechtickém rodu Landštejnů převzal hrad i panství významný český rod Rožmberkové. Za husitských válek byl hrad roku 1425 dobyt a vypálen. Stejně dopadl i v roce 1467 při obléhání Zdeňkem ze Šternberka. K dalším poškozením došlo při vznícení střelného prachu roku 1573 a zemětřesení v roce 1590. Po vymření rodu Rožmberků (1611) zdědili jejich majetek Švamberkové. Za stavovského povstání byl obléhán a dobyt generálem Karlem Bonaventurou Buquoyem, který ho spolu s městem získal jako náhradu za válečné služby. Poté se začal hrad rozsáhle opravovat do dnešní podoby. Rezidenčním účelům však již nesloužil a byl upraven pro sídlo hraběcí lesní správy, úřednické byty a buquoyský archiv.

Na konci 20. století byl hrad rekonstruován a od roku 2000 je ve správě Národního památkového ústavu a přístupný veřejnosti v rámci dvou prohlídkových tras. Expozici rekonstruovaného hradu tvoří obrazová galerie, sbírka rodových portrétů, expozice historického empírového nábytku, lovecké zbraně, trofeje a sbírka unikátního černého skla – hyalitu. V přízemí hradu lze navštívit i hradní galerii. Jihozápadní křídlo je sídlem Základní umělecké školy. Nádvoří hradu je také pro svou dobrou akustiku v letních měsících využíváno k pořádání koncertů a divadel pod širým nebem.

Nádvoří je celoročně přístupné veřejnosti. Expozice hradu je zpřístupněna celoročně v rámci dvou prohlídkových tras:
 
 I. trasa - Hrad
Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonavanturu Buquoye až po výstavbu nového zámku a založení parku Terčino údolí. Součástí expozice je portrétní galerie Buquoyského rodu, soubor kvašů B. Strobela zachycující interiéry novohradského zámku a dalších staveb, rozsáhlou kolekci kvašů od J. Schulze. Autentické prostory rodové síně slávy tzv. "Buquoyského archivu" lze shlédnout v 1. poschodí věže nad vstupní branou. V horním patře věže je původní rodová knihovna s více jak 15 000 svazky a expozice buquoyského sklářství. 
 
Doba trvání: 45 minut
max. 30 osob
Časy prohlídek:
duben a říjen

denně mimo pondělí

11 - 15.30 hod. (úterý - pátek),

9.30 - 15.30 hod. (sobota - neděle)

Prohlídky ve všední dny v předem stanovené časy: v 11, ve 14 a v 15.30 hodin (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

Prohlídky o víkendech zpravidla po hodině, dle zájmu návštěvníků

květen

denně mimo pondělí

9.30 - 16 hod.

Prohlídky v týdnu (všední dny) v předem stanovené časy: 9.30, 11, 14 a 16 hodin (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

Prohlídky během víkendů zpravidla po hodině, dle zájmu návštěvníků

červen a září

denně mimo pondělí

9.30 - 16.30 hod.

Prohlídky v předem stanovené časy: 9.30 hod., 10.30 hod., 11.30 hod., 12.30 hod., 13.30 hod., 15.30 hod. a 16.30 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

červenec a srpen

denně

9.30 - 17 hod.

listopad

středa, pátek

ve 13 hod. (prohlídka v českém jazyce)

ve 14 hod. (prohlídka v německém jazyce)

 

Vstupné:   cizojazyčné:
dospělí 140 Kč 210 Kč
děti 6 - 15 let, studenti, senioři 65+, ZTP 100 Kč 150 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 1-3 děti) 370 Kč 560 Kč

 

 

 II. trasa - Za časů pana správce (Byt panského úředníka)

Pohled do bytu panského úředníka počátku 19. století. Sedm místností bytu se nachází v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro panské zaměstnance. Expozice je vybavena exponáty z 19. a počátku 20. století, za zmínku stojí ucelený soubor nábytku z pozůstalosti novohradského lékárníka z počátku 19. století. Součástí prohlídkové trasy je možnost výhledu na nádvoří hradu a město z dřevěných pavlačí. 

Doba trvání: 45 minut
max. 20 osob
Časy prohlídek:
duben, říjen

soboty, neděle, svátky

Prohlídka pouze ve 14.30 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

květen

soboty, neděle, svátky

Prohlídka pouze ve 14 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

červen a září

denně mimo pondělí

Prohlídka pouze ve 14.30 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

červenec a srpen

denně mimo pondělí

Prohlídky v předem stanovené časy: v 11, ve 13 a v 15 hod. (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě)

listopad zavřeno
prosinec

adventní víkendy

Prohlídky v 10, v 11, ve 13, ve 14 a v 15 hod.

 

Vstupné:   cizojazyčné:
dospělí 140 Kč 210 Kč
děti 6 - 15 let, studenti, senioři 65+, ZTP 100 Kč 150 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 1-3 děti) 370 Kč 560 Kč

 

 III. trasa - Věž s vyhlídkou

Věž hradu je druhou nejvyšší v Nových Hradech hned po věži kostela sv. Petra a Pavla (ta je ale veřejnosti nepřístupná). Do současné výšky byla hradní věž postavena ve druhé polovině 18. století, zprávy o stavební činnosti na hradě v této době máme až z let 1792-98, ale dřevo na nejstarší části krovu bylo pokáceno podle dendrochronologického průzkumu již v zimě let 1749/50 a 1752/53. Na věž vede z nádvoří 82 schodů, nejvyšší bod krovu je bez 2 centimetrů 20 metrů nad úrovní nádvoří, dno příkopu je pod předním mostem necelých 14,5 metrů pod úrovní nádvoří.

Prohlídka věže je možná pro fyzicky zdatné návštěvníky, kteří jsou starší čtyř letV případě nepříznivého počasí, zejména za deště, mlhy nebo vysokých teplot, je návštěvnický okruh uzavřen.

Doba trvání: 15 minut
max. 10 osob
Časy prohlídek:
květen, červen, září

soboty, neděle, svátky

červenec a srpen

denně mimo pondělí

 

Vstupné:   cizojazyčné:
dospělí 40 Kč 60 Kč
děti 6 - 15 let, studenti, senioři 65+, ZTP 30 Kč 50 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 1-3 děti) 100 Kč 160 Kč
 
Prohlídky je možné také zkombinovat, bližší informace naleznete na webu Státního hradu.
 
 
Státní hrad Nové Hrady
Komenského 33
373 33 Nové Hrady
Telefon: (+420) 386 362 135
E-mail: novehrady@npu.cz
Web: www.hrad-novehrady.cz
npu www.npu.cz

 

Další informace a obrazové materiály o historii hradu: www.novehradyhistorie.cz

Státní hrad Nové Hrady je zapojen do projektu "Památky žijí"  www.pamatkyziji.cz  pamatky ziji