GPS:

N 48°47.38395', E 14°46.82710'

48°47'23.037"N, 14°46'49.626"E

48.7897325N, 14.7804517E

Turistická známka: ---
Turistická vizitka: č. 4466 - Kostel sv. Petra a Pavla v Nových Hradech (k zakoupení v KIC Nové Hrady)

 

Farní a klášterní kostel zasvěcený svatému Petrovi a Pavlovi stojí v blízkosti jihovýchodního rohu náměstí v Husově ulici. Kostel je spojen s Klášterem Božího Milosrdenství (dříve Klášter Servitů).

Farní kostel je v Nových Hradech poprvé připomínán v roce 1284. Tato raně gotická stavba však byla spolu s městem a hradem zničena husity roku 1425 a také při požáru roku 1467, který způsobila vojska Zdeňka ze Šternberka. Byla zahájena výstavba od základu nového kostela a hrubá stavba byla dokončena kolem roku 1590. Z této doby pocházejí sedlové portály na západní a jižní straně hlavní lodi a též švábská síťová klenba presbyteria, nejdokonalejší v jižních Čechách. Tato první etapa výstavby novohradského kostela patří mezi vrcholná díla pozdně gotické rožmberské stavební huti. Roku 1607 zasáhl kostelní věž blesk. Při následné opravě byla zvýšena o renesanční patro. Roku 1726 pak došlo k poslední výrazné úpravě zevnějšku kostela, kdy byla sesazena poškozená renesanční střecha a byla nahrazena typickou barokní osmistěnnou cibulovou bání s lucernou. Od té doby až do současnosti pak již docházelo pouze k drobným úpravám vnějšího vzhledu kostela.

V interiéru je zachováno ranně barokní zařízení ze 3. čtvrtiny 17. století. Na hlavním oltáři z roku 1678 býval uctíván obrázek Panny Marie Záblatské představující stojící postavu Panny Marie na půlměsíci s Ježíškem na levé ruce. Rytina, kterou zachránil Karel Bonaventura Buquoy roku 1619 z hořícího domu v bitvě u Záblatí, se stala cílem poutníků z celého okolí. Uprostřed presbytáře je deska z červeného mramoru, která kryje rodinnou hrobku rodu Buquoyů. V hlavní lodi kostela se pak nachází ještě hrobka řeholníků řádu servitů z roku 1748.

 

Kostel je v letní turistické sezoně zpřístupněn veřejnosti v rámci individuálních prohlídek i prohlídek kostela a kláštera s výkladem průvodce.
 
Časy bohoslužeb:
(aktuální bohoslužby farnosti:  http://www.klaster.cz/farnosti/casy-bohosluzeb)
neděle 9.00 hod.
pondělí, úterý, středa, čtvrtek 17.00 hod.
pátek 16.30 hod. (dětská mše)
sobota 8.00 hod.

 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Nových Hradech
Husova 2
373 33 Nové Hrady
Kněz: P. Tomáš Libant
Telefon: (+420) 386 301 322, 386 301 323
Fax: (+420) 386 301 325
Mobil: (+420) 731 619 858
E-mail: novehrady@familiemariens.org, info@klaster.cz
Web: www.klaster.cz

 

Další informace a obrazové materiály o historii kostela: www.novehradyhistorie.cz