Délka trasy: 26 km
Okruh:

Nové Hrady – Údolí (Jetzkobrunn) – Mýtiny – Vyhlídky – Horní Stropnice – Dlouhá Stropnice – Šejby – Jedlice – Veveří – Veverský rybník – Zevlův rybník – Zevlův (Městský) mlýn – Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

Mýtiny – nejdůležitější památkou Mýtin je novorománská kaple z roku 1903, která má nezvyklou orientaci oltáře, není směrem na východ, ale na západ. Kaple se v posledních letech renovuje.

Sýpka – Muzeum Novohradska v Horní Stropnici – nová interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s životem v Novohradských horách.

zaniklá obec Jedlice

zaniklá obec Veveří

Novohradské příhraniční rybníky (Kamenný, Přesličkový, Hejškův, Veverský a Zevlův) - naučná stezka, která seznamuje s krásou zapomenutých rybníků. Přesličkový a Hejškův rybník jsou chráněnou přírodní památkou, Kamenný rybník leží přímo na státní hranici, která prochází přes obrovský žulový kámen u jeho hráze. Zevlův rybník byl jediným přístupným rybníkem, ostatní se nacházely v tzv. hraničním pásmu.

Popis trasy:

Trasa prochází zapomenutou krajinou s odkazem na významného člověka Pátera Bonfilia a seznamuje s osudem tehdejšího německého obyvatelstva a poválečným zánikem vesnic. 

Mapa:

červeně značená trasa:

 

elektrokola NH 5