Délka trasy: 28 km
Okruh:

Nové Hrady – hraniční přechod Nové Hrady–Pyhrabruck – Veverský rybník – Veveří – Šejby – Dobrá Voda – Horní Stropnice – Humenice – Cuknštejn – Světví – Údolí  Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony - skanzen je součástí Novohradského muzea a nachází se v těsné blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck. Expozice podává přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup ČR do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu hranic v období tzv. studené války.

Novohradské příhraniční rybníky (Kamenný rybník, Přesličkový rybník, Hejškův rybník, Veverský rybník) - naučná stezka, která seznamuje s krásou zapomenutých rybníků. Přesličkový a Hejškův rybník jsou chráněnou přírodní památkou, Kamenný rybník leží přímo na státní hranici, která prochází přes obrovský žulový kámen u jeho hráze.

zaniklá obec Veveří

Dobrá Voda – poutní a dříve i lázeňské místo na úpatí Kraví hory. Dominantou je barokní chrám Panny Marie Těšitelky vystavěný v letech 1706–1715, kde se pod hlavním schodištěm nachází trojdílná kaple s pramenem léčivé vody.

Sýpka – Muzeum Novohradska v Horní Stropnici – nová interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s životem v Novohradských horách.

Humenická přehradavodní nádrž na řece Stropnici slouží jako vodní elektrárna a je vhodným místem k rybaření.

Tvrz Cuknštejn – tvrz, vystavěna v letech 1488–1491 vladykou Vilémem Pouzarem z Michnic, si zachovala svůj původní pozdně gotický vzhled až do dnešní doby. V současnosti ji opravuje soukromý majitel a veřejnosti je přístupna pouze výjimečně.

Popis trasy:

Trasa vede bývalým "zakázaným pásmem" okolo novohradských příhraničních rybníků přes zaniklé vesnice Veveří a Šejby k barokní perle Novohradských hor - k poutnímu chrámu Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě, odkud se můžete potěšit nádherným výhledem do celé Třeboňské pánve. Trasa dále pokračuje přes Horní Stropnici k vodní nádrži Humenice a ke gotické tvrzi Cuknštejn.

Mapa:

 modře  značená trasa:

 

mapa 3 za vyhledem z dobre vody