GPS:

N 48°53.91323', E 14°38.51682'

48°53'54.996"N, 14°38'30.886"E

48.8985539N, 14.6419469E

Turistická známka: č. 924 - Klášter Borovany
Turistická vizitka: č. 879 - Klášter Borovany
Vzdálenost od Nových Hradů: 23 km (přes Trhové Sviny), 21 km (přes Olešnici)
Lokalita:

8 km severně od Trhových Svinů

15 km jihovýchodně od Českých Budějovic

16 km jihozápadně od Třeboně

 

Augustiniánský klášter byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl klášter zrušen, znovu obnoven byl v roce 1663 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavena Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt prelatury vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.

Prohlídky kláštera šesti smysly se zážitky (s průvodcem):

Během prohlídky navštívíte středověký borovanský klášter, poznáte jeho dějiny, architekturu i umění, dozvíte se o poutních místech v okolí, uvidíte plastiky z křížové cesty v Římově a lapidárium barokních soch v křížové chodbě rajského dvora, podíváte se do kostela Navštívení Panny Marie a zhlédnete obrazy a plastiky ze sbírek Alšovy jihočeské galerie.

Šesti smysly objevíte kostel Navštívení P. Marie, Škapulířovou kapli, prelaturu (zámek), uslyšíte ozvěnu klášterní knihovny a hlasy významných osobností kláštera, vyzkoušíte si církevní oblečení, setkáte se s posledním prelátem, ochutnáte něco ze zásob Matěje Kozky z Rynárce a další překvapení na vás čekají…

 

Vstupné - prohlídka s průvodcem:

plné vstupné 70 Kč
děti (6 - 15 let), ZTP, studenti, senioři nad 65 let 40 Kč

Prohlídky probíhají za účasti minimálně 3 osob a vždy v celou hodinu.

 

Samostatný okruh (bez průvodce)

Je přístupný celoročně v otevírací době infocentra. Uvidíte originály soch z římovské pašijové cesty. Navštívíte lapidárium barokních soch v gotické křížové chodbě, prohlédnete si Škapulířovou kapli a seznámíte se s historií poutnictví v regionu a borovanskými „železnými kravami“.

 

Vstupné - prohlídka bez průvodce:

jednotné vstupné 20 Kč

 

Otevírací doba:

celoročně dle otevírací doby infocentra

 

Kontakty:

Informační centrum Borovany - klášter
Žižkovo nám. 1
373 12  Borovany
Telefon: (+420) 387 001 356
Mobil: (+420) 730 588 169
e-mail: info@borovany-cb.cz
Web: www.borovansko.cz, www.borovany-cb.cz

 

Klášter Borovany je zapojen do projektu "Památky žijí"  www.pamatkyziji.cz  pamatky ziji