Nové Hrady, Tereziino údolí

Zaměření: Architektonické a krajinné památky, historie
Délka trasy:  
Počet zastávek: 20
Okruh: Ano
Časová náročnost:  
Přístupnost: středně náročné
Značení: stezka není turisticky značena
   
Výchozí bod: Stezka začíná u novohradské kovárny, pokračuje k hradu, dále přes náměstí k zámku a zámeckému parku, k bažantnici, ke Kapinosu a zpět k Údolí, do Tereziina údolí 
Cílový bod: Stezka končí u bývalé jízdárny v Nových Hradech
Popis:

Smyslem naučné stezky je připomenout obyvatelům i návštěvníkům Nových Hradů historii a význam jak dochovaných architektonických a krajinných památek, tak i staveb, které zanikly, chátrají, byly radikálně přestavěny nebo ztratily svou původní funkci, a které přitom tvořily nedílnou součást původního krajinného celku. V mnoha případech stezka připomíná také tehdejší obyvatele či správce dotyčných objektů.

Na dvaceti panelech instalovaných v Nových Hradech a jejich nejbližším okolí je představena celá řada dosud nepublikovaných historických skutečností zjištěných nejen na základě důkladných archivních rešerší, ale i díky vzpomínkám pamětníků. Texty doplňuje bohatý, většinou nepublikovaný obrazový materiál za sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, Státního oblastního archivu v Třeboni a Národního památkového ústavu.

Panely:

01 - Krajina (u kovárny)

02 - Hrad

03 - Rezidence

04 - Zámek

05 - Zámecké interiéry

06 - Zámecká zahrada

07 - Obelisk - Kapinos

08, 09, 10 - Vesnička I, II, III

11 - Dům na Křenovské louce

12 - Bažantnice

13 - Obelisk - Kapinos (! 13. panel je totožný s panelem č. 7 !)

14 - Poplužní dvůr

15 - Dům koláře

16 - Hamr

17 - Krásné údolí

18 - Vodopád

19 - Švýcarská chata

20 - Jízdárna 

Mapka:  mapa-buquoyska-krajina
Další informace:

Stezku realizoval Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., jako součást projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny.

Panely jsou v české a anglické jazykové mutaci.

Tištěný průvodce:

 brozura-buquoyska-krajina