Jiříkovo Údolí

Zaměření: Příroda
Délka trasy: 4 km
Počet zastávek: 9
Okruh: Ano
Časová náročnost: 2 hod.
Přístupnost: Fyzicky méně náročné.
Značení: Začátek stezky vede po zelené turistické značce. Zbytek není nijak značen, protože zde není kam odbočit.
Výchozí bod: Stezka začíná na parkovišti v Jiříkově Údolí. K němu se nejlépe dostanete autem nebo na kole po silnici z Nových Hradů směrem na Třeboň. Jiříkovo Údolí je vzdálené zhruba 8 km od Nových Hradů.
Cílový bod: Stezka se okruhem vrací ke čtvrtému panelu. Od něj již pokračujete stejnou cestou zpět na parkoviště.
Popis: Stezka zpřístupňuje typické biotopy jednoho z největších rašelinišť, které patří již k Třeboňsku, včetně vytěžených ploch, které se nachází v sukcesním stádiu. Těžba rašeliny zde v minulosti probíhala hlavně pro potřeby sklárny, která stávala v nedalekém Jiříkově Údolí a proslavila se hlavně výrobou neprůsvitného, tvrdého a téměř nerozbitného skla, nazývaného hyalit. Trasa naučné stezky je převážně tvořena povalovými chodníčky, které umožňují průchod měkkým terénem. Přibližně uprostřed trasy je vybudována terasa s překrásným výhledem na rašelinné jezírko. Celá trasa naučné stezky je vybavena devíti informačními tabulemi, které poskytují základní informace o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí. Najdete zde i informace o historii sklárny, vývoji rašeliniště a podobně.
Mapka: mapka_5_small
Další informace: Stezku realizovala a provozuje Správa CHKO Třeboňsko. Informační panely obsahují také německé a anglické jazykové mutace.
Tištěný průvodce: ---