Procházka za řezbářským uměním v Nových Hradech

Zaměření: Řezbářské umění
Počet zastavení, soch: 10
Okruh: Ne
Časová náročnost: 1,5 hod.
Přístupnost: fyzicky nenáročné
Značení: stezka není v terénu nijak značena
Výchozí bod: před Základní školou v Komenského ulici
Cílový bod: v zámeckém areálu
Popis:

Mezinárodní řezbářské sympozium se v Nových Hradech uskutečnilo 22. 7. - 6. 8. 2006. Zúčastnilo se ho 10 řezbářů - z pobaltských republik, kde má řezbářství dlouhou tradici, dále z Rakouska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Slovenska a z České republiky. Zástupcem naší země byl Jaroslav Buncko, který byl i "vůdčí duší" celého setkání, a Bohumír Havel, který měl výrazný podíl na technicko-organizačním průběhu všech řezbářských aktivit.

Řezbářskému sympoziu předcházely několikaměsíční přípravné práce, včetně hledání vhodného materiálu a jeho doprava do zámeckého parku. V něm vniklo stěžejní zázemí pro práci řezbářů, kam měli přístup i lidé, kteří se chtěli podívat na celý proces vzniku soch.

Místa pro umístění soch byla vybrána předem a stejně tak byla navržena i témata, která měli řezbáři přetvořit do svých návrhů soch. Návrhy byly konzultovány s Národním památkovým ústavem Č. Budějovice a dalšími zainteresovanými subjekty a bez větších změn schváleny k realizaci.

 

Dřevěné sochy:

1. Škola života, Raimundas PUŠKORIUS (Litva)

- před Základní školou v Komenského ulici

2. Svatý Josef, Algimantas SAKALAUSKAS (Litva)

- v klášterní zahradě

3. Lavička, Orisek FERENC (Maďarsko)

- u zámeckého jezírka

4. Duše přírody, Arunas SNIEČKUS (Litva)

- u zámeckého jezírka

5. Vodní skřítek, Rudolf SCHINNERL (Rakousko)

- na ostrůvku zámeckého jezírka

6. Váza, Aivars STUDENTS (Lotyšsko)

- v zámeckém parku

7. Příroda, Jaroslav BUNCKO (Česká republika)

- nedaleko Domu s pečovatelskou službou

8. Rodina, Petro MATL (Ukrajina)

- před Domem s pečovatelskou službou

9. Mezi nebem a vodou, Piotr ZBROŻEK (Polsko)

- u zámeckého jezírka

10. Život, láska, věda, Stanislav POLEK (Slovensko)

- v zámeckém areálu AV ČR

Mapa: mapa drevene sochy
Tištěný průvodce:

Tištěný průvodce Cesta za uměním aneb Sochy které vás potkají v Nových Hradech (2020) přibližuje řezbáře, sochy a jejich umístění.

Vydalo Kulturní a informační centrum Nové Hrady, kde je leták k dispozici zdarma.

letak rezbari cj 

 

Leták - Cesta za uměním aneb Sochy, které vás potkají v Nových Hradech (2020)