Údolí u Nových Hradů

Zaměření: Příroda, historie
Délka trasy: 6 km
Počet zastávek: 12
Okruh: Ano
Časová náročnost: 3,5 hod.
Přístupnost: Fyzicky nenáročné, s kočárkem nebo na invalidním vozíku dobře sjízdné pouze částečně (úsek od parkoviště/hlavní brány k Modrému domu).
Značení: Stezka je vyznačena v terénu pomocí značek tohoto typu:
  znaceni_1
Výchozí bod: Stezka začíná u vstupní brány u silnice z Nových Hradů do Horní Stropnice, nebo u záchytného parkoviště v Údolí naproti bývalého pivovaru. Z novohradského náměstí se pěšky do Terčina údolí nejlépe dostanete Údolskou ulicí (severozápadní roh náměstí vedle radnice). Na křižovatce v Údolí pak pokračujte směrem na Horní Stropnici.
Cílový bod: Stezka končí opět u vstupní brány.
Popis:

Národní přírodní památka (NPP) Terčino údolí byla vyhlášena v roce 1992 (jako státní přírodní rezervace již v roce 1949) na rozloze 139,29 ha. První úpravy volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice se uskutečnily na popud hraběnky Terezie Buquoyové v roce 1765. Podle nejstaršího dochovaného plánu z roku 1770 je park nazván „Krásným údolím“, ve kterém se postupně postavily Modrý dům, Václavovy lázně, Švýcarský dům, přestavěl Hamr, zřídil umělý vodopád a další krajinářské prvky. Po předání parku hraběnčině synovci Jiřímu jej přejmenoval na Tereziino údolí. Park představuje mimořádný příklad rané krajinářské tvorby, čímž se řadí k nejvýznamnějším historickým parkům v České republice.

Na konci Terčina údolí stojí pozdně gotická tvrz Cuknštejn. Jedná se o jedno z nejzachovalejších vladyckých sídel v Českých zemích, z větší části je v původní podobě jako vzácný doklad přechodového článku mezi zemanskou tvrzí a panským hradem.

Stezka prochází nejzajímavějšími místy Terčina údolí a seznamuje návštěvníky s jeho historií, krajinářskými prvky, faunou a florou.

Mapka: tercino udoli planek
Další informace:

Naučnou stezku Terčino údolí realizovala Správa CHKO Blanský les.

Informační panely obsahují také německé a anglické jazykové mutace.

Tištěný průvodce:

Tištěný průvodce (2016) zobrazuje plánek údolí s vyznačenými naučnými stezkami, zajímavosti, historii i současnost parku.

Vydalo Kulturní a informační centrum Nové Hrady, kde je leták k dispozici zdarma.

tercino udoli titulka

 

Terčino údolí u Nových Hradů se stalo dějištěm mobilní hry pro zvídavé děti a hravé rodiče Skryté příběhy.

skryte pribehy

 

Leták - Terčino údolí (2016)