Přejeme Vám v novém roce 2019 hlavně pevné zdraví, dostatek optimismu, sil i zdravého rozumu, nekonečně dobrou náladu, mnoho štěstí, lásky, osobní spokojenosti a v neposlední řadě i pozitivní a správné informace!

Na další spolupráci a (nejen kulturní nebo informační) setkání se v roce 2019 těší celý tým KIC Nové Hrady. 

Novohradsko, Doudlebsko, Trhovosvinensko

Zaměření: Krajina, historie
Délka trasy: 54 km
Počet zastávek: 21
Okruh: Ano
Přístupnost: Fyzicky více náročné.
Značení: Stezka je vyznačená v terénu pomocí značek tohoto typu:
  z_3_2    z_3_1   z_3_3
Výchozí bod: Stezka začíná na náměstí v Benešově nad Černou.
Cílový bod: Stezka končí opět v Benešově nad Černou. Poslední informační panel je umístěn v Rychnově u Nových Hradů.
Popis: Cestou navštívíte například Soběnov s přehradou, obec Besednici proslulou výskytem vltavínů, městečko Trhové Sviny, objevíte tajemný kámen u Hrádku nebo se zastavíte ve vesničce Rychnov u Nových Hradů, zmiňované již ve třináctém století.
Mapka: mapa_2
Další informace: Stezku realizovala a provozuje Novohradská občanská společnost o. s. Informační panely obsahují také německou jazykovou mutaci.
Tištěný průvodce:

Tištěného průvodce vydala Novohradská občanská společnost o. s.

Druhé vydání průvodce (z r. 2013) můžete zakoupit v Kulturním a informačním centru Nové Hrady.

Cena: 85 Kč

slepice