Informujeme, že z důvodu Nařízení vlády je provozní doba infocentra omezena, v lednu 2021 je otevřeno:
  • pondělí a středa 9-11 a 14-17 hod.
V ostatní dny po předchozí domluvě na tel.: 386 362 195.
Od 6. ledna 2021 je možné v infocentru přispět na Tříkrálovou sbírku.
Všechny návštěvníky infocentra žádáme o dodržování hygienických opatření.
------------
 
PF 2021...
PF 1 KIC NH
 
 
PF 2 KIC NH
 
 
 
UPOZORNĚNÍ:
-------------

Informujeme o mimořádné úpravě úředních hodin Městského úřadu od 12.10.2020 - otevřeno pro veřejnost bude: pondělí a středa  9 - 11 hod. a 14 - 17 hod.

Technické služby města Nové Hrady informují, že dochází k mimořádné úpravě úředních hodin od 12.10.2020: pondělí a středa  8 - 15 hod.

------------

Město Nové Hrady nabízí pro seniory (65+), dlouhodobě nemocné, handicapované a osoby v nařízené karanténě pomoc při nákupu potravin, hygienických potřeb a léků (vyzvednutí e-receptu). V případě zájmu o tuto formu pomoci kontaktujte paní Bc. Ilonu Volfovou, tel.: 734 268 086.

------------

Údolí u Nových Hradů

Zaměření: Příroda
Délka trasy: 1,5 km
Počet zastávek: 7
Okruh: Ne
Časová náročnost: 1 hod.
Přístupnost: Fyzicky nenáročné.
Značení: Stezka je vyznačena v terénu pomocí značek tohoto typu:
  znaceni_2
Výchozí bod: Stezka začíná u vstupní brány u silnice z Nových Hradů do Horní Stropnice. Z novohradského náměstí se pěšky do Terčina údolí nejlépe dostanete Údolskou ulicí (severozápadní roh náměstí vedle radnice). Na křižovatce v Údolí pak pokračujte směrem na Horní Stropnici.
Cílový bod: Stezka končí u Václavových lázniček. Vrátit zpět se můžete po hlavní aleji. Nebo můžete pokračovat alejí k Vodopádu a Modrému domu.
Popis:

V parku Terčino údolí je umístěno 7 informačních panelů, které se věnují stromům a lesnímu hospodářství – památné stromy, vodohospodářská a klimatická funkce lesa, biologická ochrana lesa, přírodě blízký způsob hospodaření v lese a zajímavosti z lesního světa.

Mapka: mapka_2_small
Další informace: Stezku realizovala a provozuje ZO ČSOP Nové Hrady. Informační panely jsou pouze česky.
Tištěný průvodce:

Dětský průvodce Lesnickou naučnou stezkou Terčino údolí vydaný Novohradskou občanskou společností o.s. již není v prodeji.

brozura_lesnicka