Procházka za řezbářským uměním v Nových Hradech

Zaměření: Řezbářské umění
Počet zastavení, soch: 10
Okruh: Ne
Časová náročnost: 1,5 hod.
Přístupnost: fyzicky nenáročné
Značení: stezka není v terénu nijak značena
Výchozí bod: před Základní školou v Komenského ulici
Cílový bod:  v zámeckém areálu
Popis:

Mezinárodní řezbářské sympozium se v Nových Hradech uskutečnilo 22. 7. - 6. 8. 2016. Zúčastnilo se ho 10 řezbářů z pobaltských republik, kde má řezbářství dlouhou tradici. Další účastníci byli z Rakouska, Maďarska, Polska, Ukrajiny a z České republiky. 

Řezbářskému sympoziu předcházely několikaměsíční přípravné práce, včetně hledání vhodného materiálu a jeho doprava do zámeckého parku. V něm vniklo stěžejní zázemí pro práci řezbářů, kam měli přístup i lidé, kteří se chtěli podívat na celý proces vzniku soch.

Místa pro umístění soch byla vybrána předem a stejně tak byla navržena i témata, která měli řezbáři přetvořit do svých návrhů soch. Návrhy byly konzultovány s Národním památkovým ústavem Č. Budějovice a dalšími zainteresovanými subjekty a bez větších změn schváleny k realizaci.

 

Dřevěné sochy:

1. Škola života, Raimundas PUŠKORIUS

- před Základní školou v Komenského ulici

2. Svatý Josef, Algimantas SAKALAUSKAS

- v klášterní zahradě

3. Lavička, Ferenc ORIŠEK

- u zámeckého jezírka

4. Duše přírody, Arunas SNIEČKUS

- u zámeckého jezírka

5. Vodní skřítek, Rudolf SCHINNERL

- na ostrůvku zámeckého jezírka

6. Váza, Aivars STUDENTS

- v zámeckém parku

7. Příroda, Jaroslav Buncko

- nedaleko Domu s pečovatelskou službou

8. Rodina, Petro MATL

- před Domem s pečovatelskou službou

9. Mezi nebem a vodou, Piotr ZBROZEK

- u zámeckého jezírka

10. Život, láska, věda, Stanislav POLEK

- v zámeckém areálu AV ČR

Mapa:  
Tištěná verze:

 letak cesta za umenim sochy