Úřady, instituce

 

Městský úřad Nové Hrady, nám. Republiky 46, tel.: 386 362 117 nebo 386 101 010, fax: 386 101 013, e-mail: e-podatelna@novehrady.czwww.novehrady.cz

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
pátek
8:00 – 11:00
 
Kontakty na odbory:
 • Starosta města: Vladimír Hokr - tel.: 386 101 011, 777 137 613, e-mail: vladimirh@novehrady.cz
 • Tajemník MěÚ: Vladimír Schusser - tel.: 386 101 012, 603 882 342, e-mail: vladimirs@novehrady.cz
 • Sekretariát, podatelna, přestupková komise: Ilona Volfová - tel.: 386 101 010, 734 268 086, e-mail: ilonav@novehrady.cz 
 • Stavební úřad - vedoucí SÚ: Luděk Prášil - tel.: 386 101 055, 606 644 521, e-mail: stavebni@novehrady.cz; Referentka SÚ: Veronika Michalová - tel.: 386 101 017, e-mail: veronikam@novehrady.cz 
 • Odbor životního prostředí: Zdeněk Vaněk - tel.: 386 101 016, 725 718, 669, e-mail: zdenekv@novehrady.cz
 • Ekonomický odbor, účtárna: Pavla Vaněčková - tel.: 386 101 019, e-mail: pavlav@novehrady.cz; Vlasta Kučerová - tel.: 386 101 050, e-mail: vlastak@novehrady.cz
 • Matrika, evidence obyvatel, podatelna: Tereza Vaňková - tel.: 386 101 014, 725 031 300, e-mail: terezav@novehrady.cz
 • Investiční a majetkový odbor: Marie Mrkvičková - tel.: 386 101 053, 734 766 725, e-mail: mariem@novehrady.cz; Lucie Kříhová - tel.: 386 101 052, 603 196 829, e-mail: lucies@novehrady.cz; Lenka Roulová - tel.: 386 101 056, e-mail: lenkar@novehrady.cz
 • Kulturní a informační centrum: Květa Jarolímková - tel.: 602 150 208, e-mail: kic@novehrady.cz, Jitka Duspivová - tel.: 386 362 195, 603 881 968, e-mail: infoc@novehrady.cz, Martina Toth Kolářová - tel.: 386 362 195, 603 882 340, e-mail: martinak@novehrady.cz 
 • Městská knihovna Nové Hrady, Hradební 244 (budova Komunitního centra), Drahomíra Císařová - tel.: 730 580 755, e-mail: knihovna@novehrady.cz 
 • Muzeum města Nových Hradů, Novohradska a Novohradských hor, Česká 74, Jitka Šáchová - tel.: 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz, www.novohradskemuzeum.cz 
 • Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398, Květa Jarolímková - tel.: 602 150 208, e-mail: kic@novehrady.cz
 • Komunitní centrum Nové Hrady, Hradební 244, Lucie Sovová - tel.: 774 766 676, e-mail: KCNoveHrady@gmail.com 
Technické služby města Nové Hrady, nám. Republiky 43, tel.: 386 362 113, e-mail: alenak@novehrady.cz
(od 6. 2. 2012 jsou přemístěny do areálu bývalé roty, Pod Vodárnou 413)
 
Úřední hodiny:
pondělí - pátek
7:00 – 11:00
11:30 – 14:30

 

Služby Nové Hrady, s. r. o.Zahradní čtvrť 313, tel.: 386 362 324

 • výroba a rozvod tepla

Sběrný dvůr Nové Hrady

(od 31.5.2020 je opět v provozu Sběrný dvůr v novém areálu na svém původním místě v Jižním Městě)

Provozní doba:
celoročně
středa, neděle
14:00 – 17:00

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Nové Hrady, nám. Republiky 43, www.mpsv.cz, www.uradprace.cz 

Úřední hodiny:
pondělí, středa
8:00 – 13:00
 

Bezplatná právní poradna, tel.: 774 110 124, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, www.poradna.krumlov.cz 

 • pobočka Nové Hrady, Hradební 244 (Komunitní centrum)
 • pobočka Trhové Sviny, Nábř. Svatopluka Čecha 664 (přízemí)
 Provozní doba:
Trhové Sviny pondělí, středa (kromě 3. týdnu v měsíci) 8:00 – 12:00 (pro neobjednané) 12:30 – 16:30 (pro objednané)
Nové Hrady pondělí, středa (pouze 3. týden v měsíci) 8:00 – 12:00 (pro neobjednané) 12:30 – 16:30 (pro objednané)
 
Česká pošta, s. p. - pobočka Nové Hrady, 5. května 56, tel.: 954 237 333, www.ceskaposta.cz

Provozní doba (změna od 1.10.2020):

pondělí, středa
11:00 – 12:00
13:00 – 18:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
 
Česká pošta, s. p. - pobočka Trhové Sviny, Bezručova 100/0, tel.: 954 237 401   www.ceskaposta.cz

Provozní doba (změna od 1.10.2020):

pondělí, středa
10:00 – 12:00
13:00 – 18:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00

 

Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny 374 01, tel.: 386 301 411, fax: 386 301 430, e-mail: posta@tsviny.cz, www.tsviny.cz

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
pátek
8:00 – 11:00*
 
* pouze na pracovištích: podatelna, samospráva, odbor dopravy, odbor ekonomiky a školství, kancelář tajemníka, odbor vnitřních věcí a obrany, živnostenský odbor, odd. matrik a správních činností.

 

Finanční úřad - územní pracoviště Trhové Sviny, Budovatelská 1009, Trhové Sviny 374 01, tel.: 387 722 460, 387 722 461, e-mail: podatelna2213@fs.mfcr.cz, www.financnisprava.czwww.mfcr.cz  

Úřední hodiny:
pondělí, středa
8:00 – 17:00

 

MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12, tel.: 386 327 055, 724 643 050, e-mail: guthova@cb.gin.cz, www.mas.sdruzeniruze.cz

Destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko z. s., Michal Jarolímek - tel.: 776 296 285, e-mail: info@novohradsko-doudlebsko.cz, www.novohradsko-doudlebsko.cz  

Novohradská občanská společnost, o. s., Česká 74 (Kulturně-spolkový dům), Irena Haňurová - tel.: 724 039 021, e-mail: infonos@tiscali.czwww.novnos.cz

Státní hrad Nové Hrady, Komenského 33, tel.: 386 362 135, e-mail: novehrady@npu.cz, www.hrad-novehrady.cz 

Klášter Božího Milosrdenství, Husova 2, tel.: 386 301 322, 386 301 324, e-mail: info@klaster.cz, www.klaster.cz

Kovárna Nové Hrady, Komenského 36, Olga Černá - tel.: 602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org, Daniel Černý - tel.: 607 727 284,  www.kovarnanovehrady.cz

Zevlův mlýn, Nové Hrady 143, David Loukotka – tel.: 607 351 276, Jan Loukotka – tel.: 777 763 000, e-mail: info@zevluvmlyn.cz, www.zevluvmlyn.cz 

Policie ČR - obvodní odd. Trhové Sviny, Bezručova 1191, Trhové Sviny 374 01, tel.: 974 226 760, e-mail: oo.trhovesviny@pcr.cz, www.policie.cz

E.on
 • zákaznická linka, tel.: 800 773 322, e-mail: info@eon.cz, www.eon.cz
 • poruchová služba - elektřina, tel.: 800 22 55 77 (nonstop)
 • poruchová služba - plyn, tel.: 1239 (nonstop)

ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, České Budějovice 370 10, tel.: 387 761 911, www.cevak.cz

 • zákaznická linka, tel.: 844 844 870
 • nepřetržitá havarijní služba, tel.: 800 120 112
 • v případě ohrožení zdraví nebo majetku - tísňová linka, tel.: 112

 

 Finanční služby

 

Bankomat - Komerční banka, nám. Republiky 57, Nové Hrady

Bankomat - Česká spořitelna, Údolská 55, Nové Hrady

Česká spořitelna, a. s. - pobočka Trhové Sviny, Žižkovo nám. 92, Trhové Sviny 374 01, tel.: 956 744 530, www.csas.cz

Provozní doba:
pondělí, středa 8:30 – 12:30 13:30 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:30 – 12:30 13:30 – 16:00

 

 

 Školství

 

Základní škola Nové Hrady, Komenského 30, e-mail: zsnh@volny.cz, www.zsnh.cz

 • 2. stupeň, ředitelna, tel.: 386 362 137, 739 031 151
 • 1. stupeň, tel.: 386 362 266, 739 031 147
 • Školní jídelna, tel.: 386 362 248, 724 057 976
 • Školní družina, tel.: 386 362 297, 725 820 516, e-mail: klouzajicislunicko@email.cz 
Provozní doba školní družiny:
pondělí – pátek 6:00 – 15:30

 

Mateřská škola Nové Hrady, Hradební 175, tel.: 386 362 264, 737 068 180, jídelna: tel.: 386 362 283, e-mail: msnovehrady@centrum.czhttp://msnovehrady.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek
6:00 – 16:15

 

Základní umělecká škola F. Pišingera Trhové Sviny, Sokolská 1052, Trhové Sviny 374 01, tel.: 380 120 540, e-mail: info@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz

Základní umělecká škola F. Pišingera Trhové Sviny - pobočka Nové Hrady, Komenského 33,  e-mail: nhrady@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz

Centrum nanobiologie a strukturní biologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., Zámek 136, tel.: 389 033 806, www.nh.cas.cz
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích - FROV (Fakulta rybářství a ochrany vod) - Ústav komplexních systémů, Zámek 136, tel.: 387 773 802, www.frov.jcu.cz 

 

 Zdravotnictví

 

Praktická lékařka pro dospělé, MUDr. Nataša Návarová, Hradební 338 (zdravotní středisko), objednávky - tel.: 386 362 130

Ordinační hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek 6:30 – 12:00
úterý 12:00 – 18:00  ordinační hodiny pouze pro pracující
pátek 6:30 – 10:00

 

6:30 – 7:00 odběry krve a injekce
7:00 – 7:30 převazy
7:30 – 9:00 akutní onemocnění
9:00 – 10:00, resp. 12:00 pouze pro objednané pacienty

 
Praktická lékařka pro děti a dorost, MUDr. Jindřiška Biedermannová - 31.3.2020 byl provoz ordinace ukončen.

Praktický zubní lékař, MUDr. Ladislav Schaffelhofer, Hradební 338, tel.: 774 229 119
Ordinační hodiny:
pondělí (Horní Stropnice)
(6:00 – 12:00)
úterý
6:00 – 16:00
středa
6:00 – 14:00
čtvrtek (Horní Stropnice)
(6:00 – 12:00)
pátek
6:00 – 13:00
- akutní případy přednostně do 7:30, od 8 hodin - pro objednané pacienty
- po dobu školních prázdnin ordinace pouze v dopoledních hodinách

 

Zubní lékař - ortodontista, MUDr. Jaroslava Albertová, Pod Zámeckým 418, tel.: 380 312 261, 724 389 098

Poliklinika Trhové Sviny, Nábřeží Svat. Čecha 664, Trhové Sviny 374 01,

 • zdravotnická záchranná služba, tel.: 155
 • lékařská služba první pomoci, tel.: 386 322 509. (Po - Pá: 18 – 22 hod., So, Ne, svátky: 8 – 20 hod.)
 • zubní pohotovost, (Nemocnice - České Budějovice, horní areál, budova C), tel.: 387 878 570. (Po - Pá: 16:30 – 21:30 hod., So, Ne, svátky: 8 - 18 hod.)

Dům s pečovatelskou službou (DPS) - Ledax, Zahradní čtvrť 341, tel.: 725 015 159, www.ledax.cz

Lékárna Nové Hrady, Hradební 156, tel.: 382 210 099, e-mail: info@lekarnanovehrady.cz 

Provozní doba:
pondělí, čtvrtek, pátek
8:00 – 13:00
úterý
12:00 – 16:00

 

Oblastní charita Nové Hrady - Klášter Božího Milosrdenství, Husova 2, Václav Švarc - tel.: 775 775 568, e-mail: charita.novehrady.jiznicechy@seznam.cz 

 
 

 Spolky, příspěvkové organizace města

 

Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady, Komenského 391, velitel: Radek Bandík - tel.: 702 037 371, e-mail: hasicinh@seznam.czwww.sdhnovehrady.webnode.cz

Sbor dobrovolných hasičů Údolí u Nových Hradů, Údolí 138, Michal Konečný - tel.: 723 693 528, Roman Lust - tel.: 725 550 739, e-mail: sdhudoli@seznam.cz, www.sdhudoli.cz

Sbor dobrovolných hasičů Byňov, Jiří Konárek - tel.: 721 374 042

Sbor dobrovolných hasičů Nakolice, Ladislav Duspiva - tel.: 728 827 664

Myslivecký spolek z. s. Nové Hrady, Nové Hrady 471, Iveta Marhounová - tel.: 728 644 683, e-mail: nh.myslivost@gmail.com, myslivecky-spolek-nove-hrady.webnode.cz

Cech sv. Huberta z. s., Zahradní čtvrť 298, Martin Brychta - tel.: 723 579 442, e-mail: cech.sv.huberta@gmail.com 

Český svaz ochránců přírody Nové Hrady, Česká 74, Ladislav Starý - tel.: 606 270 344, e-mail: csopnovehrady@seznam.cz, www.mopici-novehrady.estranky.cz 

Senior klub Nové Hrady, Vilová čtvrť 242, Alena Badošková - tel.: 607 776 951

Masopustní výbor Nové Hrady, Pod Zámeckým 425, Ivan Dorotovič - tel.: 607 863 841, e-mail: MasopustNH@seznam.cz, www.masopust-nove-hrady.webnode.cz

Okrašlovací spolek pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí, Pod Vodárnou 349, Michal Jarolímek - tel.: 776 847 848, e-mail: spolektercinoudoli@email.cz 

ZO Český zahrádkářský svaz Nové Hrady z. s., tel.: 777 131 495, e-mail: klondajk@centrum.cz, www.klondajknh.webnode.cz 

MO KSČMFrantišek Leštiansky - tel.: 723 828 375

Asociace víceúčelových sportů a činnostíLadislav Novák (předseda) - tel.: 604 700 404

Klub vojenské historie a techniky Nové Hrady, z. s., Na Vyhlídce 332, Luděk Prášil - tel.: 731 102 409, Pavel Vochozka - tel.: 777 883 510

AUTO-MOTO Klub Nové Hrady, o. s., Pavel Hofer - tel.: 720 404 661, e-mail: Pavel.Hofer@seznam.cz 

Základní kynologická organizace Nové Hrady, Josef Machát - tel.: 606 949 597, e-mail: pepamachat@seznam.cz, www.zko-novehrady.cz 

TJ Nové Hrady
 • předseda klubu: Ivan Dorotovič - tel.: 607 863 841, e-mail: dorotovic.i@seznam.cz 
 • správce areálu TJ, tenisové kurty: Vítězslav Jelínek - tel.: 728 736 798
 • posilovna: Milan Vicány - tel.: 607 242 058
 • odd. kopané: Radek Fáč - tel.: 777 944 144
 • odd. karate: Martin Hermann - tel.: 606 390 997, e-mail: martinhermann@seznam.cz

TJ Sokol Nové Hrady, Vilová čtvrť 294, Stanislav Sladký - tel.: 721 934 717, e-mail: kuzelkynh@seznam.cz 

Hudebně-pohybový kroužek Rytmík, Soňa Maršálková - tel.: 773 674 158, Klára Bandíková - tel.: 607 716 842, e-mail: Rytmiknovehrady@seznam.cz 

Český rybářský svaz, MO Nové Hrady, Petr Kroupa - tel.: 723 841 585, e-mail: p.kroupa@volny.czwww.crsmonovhrady.cz

Český svaz včelařů, ZO Nové Hrady, Jiří Liška - tel.: 723 278 812

Keramická dílna KÁNA, Hradební 244 (Komunitní centrum), Ludmila Macková - tel.: 728 116 044

Provozní doba:
úterý dospělí 17:15 – 18:45
středa předškolní děti 14:00 – 15:00
  školní děti 16:00 – 18:00
čtvrtek dospělí 17:00 – 18:30
pátek senioři 9:00 – 10:30

 

 Doprava

 

Autobusové nádraží - pod Hotelem Máj

České dráhy, a. s., Zákaznická podpora - tel.: 221 111 122, e-mail: info@cd.cz, www.cd.cz

 • železniční stanice České Velenice - tel.: 724 742 337
 • železniční stanice České Budějovice - tel.: 972 544 631

GW Bus a. s. (Skupina Jihotrans), - autobusové nádraží Č. Budějovice, www.jihotrans.cz

 • informace o jízdních řádech - tel.: 386 354 444, www.jizdnirady.czwww.idos.cz 
 • autobusové nádraží Trhové Sviny - tel.: 386 322 181
 • dispečink linkové dopravy - tel.: 387 312 701

Parkováníplacené:

 • nám. Republiky - celoročně, parkovací automat 8-17 hod., (30 min. zdarma, další hodina 20 Kč, každá další hodina 30 Kč)
 • Terčino údolí (u býv. pivovaru) - celoročně, parkovací automat, 50 Kč/24 hodin
 • autobusové nádraží Nové Hrady - celoročně, parkovací automat, 50 Kč/24 hodin

Parkováníneplacené:

 • pod Hotelem Máj - celoročně
 • Husova ul. (u kostela) - celoročně

PAP Oil, čerpací stanice, Nové Hrady (z Nových Hradů směrem na Třeboň), tel.: 724 634 102

Provozní doba:
denně
6:00 – 20:00

 

Autodílna Staněk, Na Vyhlídce 358, tel.: 721 718 006

Autooprava, Josef Steinhauser, Byňov 125, tel.: 606 392 327

Autolakovna, Stanislav Kubíček, Zahradní čtvrť 180, tel.: 736 689 457, e-mail: kubiceknh@seznam.cz

Autodoprava - Michal Kanděra, Zahradní čtvrť 274, tel.: 608 474 737, e-mail: michalkandera@centrum.cz 

CA Mibor, 5. května 333, Ivana Hokrová - tel.: 776 633 640, Vladimír Hokr - tel.: 777 041 118, e-mail: mibor@atlas.cz 

 

 Firmy

 

Poděbradka a. s. - výrobní závod Dobrá Voda, Byňov 117, tel.: 386 303 113, e-mail: info@podebradka.czwww.dobra-voda.cz

Rybářství Nové Hrady s. r. o.Štiptoň 78, tel.: 386 362 234, 777 751 921, e-mail: rybarstvi@rybarstvinovehrady.czwww.rybarstvinovehrady.cz
 • chov a prodej ryb a hus, sportovní rybolov

Lesy ČR, s. p. - Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, tel.: 386 361 224, 956 206 111, 724 524 639, e-mail: ls206@lesycr.cz, www.lesycr.cz

Novohradské hory spol. s r. o., Nové Hrady 137, MVDr. Pavel Kypet - tel.: 602 176 495

 • živočišná výroba

Celeste Cascata - chovatelská stanice jezevčíků, Vilová čtvrť 239, Vlasta Cepáková - tel.: 723 153 083, e-mail: vcepakova@volny.cz, www.ketyfa.webzdarma.cz  

Nordic Walking Novohradsko, Komenského 176, Lenka Brychtová - tel.: 776 850 854, e-mail: brychtova.lenka@post.czwww.nordicwalking-novohradsko.com 

MOTOR Jikov, Strojírenská a. s. - pobočka Nové Hrady, Údolská 119, tel.: 606 609 704, www.motorjikov.com

KONAK - Jaromír Novák, Zahradní čtvrť 300, tel.: 602 443 111, e-mail: info@konaknh.cz,

 • výroba a opravy hydraulických válců

ŽPSV (Železniční průmyslová stavební výroba) - závod Nové Hrady, Byňov 123, tel.: 389 779 200, e-mail: info@nh.zpsv.cz, www.zpsv.cz

Truhlářství - Daniel Charvát, Štiptoň 178, tel.: 731 461 964, e-mail: danielcharvat@seznam.cz

Truhlářství - David Mráz, Pod Zámeckým 443, tel.: 725 791 885, e-mail: truhlarstvimraz@seznam.cz, www.truhlarstvi-mraz.cz 

Truhlářství, podlahářství - Jan Mráz, Na Vyhlídce, tel.: 720 558 120

Truhlářství, podlahářství - Petr Mráz, Sídliště Míru 232, tel.: 776 591 946

Truhlářství - Bronislav Kubeš, Štiptoň 32, tel.: 723 998 807, e-mail: brona74@msn.com

Pilařská výroba - Vladimír Kubeš, Štiptoň 32, tel.: 606 292 355

Dřevotvar H a H Nové Hrady, s. r. o., Hradební 384, e-mail: drevotvarhah@quick.cz

Dextera Development, s. r. o., Na Vyhlídce 165, Vitaly Kolesnik - tel.: 607 949 059, e-mail: welcome@dextera.cz, www.dextera.cz

 • tvorba webových stránek

Voda, topení - Petr Michale, Pod Zámeckým 400, 602 143 170

Josef Klíma, Vladimír Macho, Jan Macho - opravy a revize elektrických zařízení,

 • J. Klíma - Jižní Město 357, tel.: 607 916 959;
 • V. Macho - Vitorazská 371, tel.: 724 919 095;
 • J. Macho - tel.: 602 148 103 (revize el. zařízení)

Pavel Michale, Bohuslav Poles - požární ochrana, BOZP, revize elektr. zařízení; nám. Republiky 45, www.mipo.cz

Valmont KučeraSídliště Míru 228, tel.: 62 146 658, e-mail: info@zatepleni-objektu.cz, www.zatepleni-objektu.cz 

 • stavební firma, zateplování fasády

Obklady Gregor - obkladačské a drobné zednické práce, Nakolice 56, tel.: 602 723 443, e-mail: obkladygregor@seznam.cz, www.obkladygregor.cz 

Novakam s.r.o., Jiří Novák - tel.: 777 603 225, e-mail: novakam@centrum.cz, www.novakam.cz 

 • kamenické a dlaždičské práce, stavby z kamene

František Nedorost - tesařské a pokrývačské práce, Vilová čtvrť 239, tel.: 607 770 421

Stavebniny ATIKA - Jan Flieger, Údolí 160, tel.: 386 361 222, 606 691 212, e-mail: stavebniny.atika@centrum.cz

MZ-Plastokna s.r.o. - Michal Zajac, Česká 64, tel.: 604 553 345, e-mail: info@mz-okna.cz, www.mz-okna.cz

Montáž žaluzií - Josef Bandík, tel.: 724 820 561, e-mail: josefbandik@seznam.cz 

Prodej Propan-Butan, Polní 367, Zdeněk Heřman, tel.: 728 110 869 (denně od 8:30 hod.)

 

 Hudební seskupení

 

Jihočeská dechová hudba "Veselá muzika", Pod Zámeckým 431, Josef Vochoska - tel.: 386 322 142, 731 544 881, www.veselamuzika.cz

Dechová kapela "Jihočeská Podhoranka", František Chuchel - tel.: 386 321 205, 605 415 989, e-mail: fchuchel@seznam.cz, www.podhoranka.cz

Jazzová kapela "Sunny Band", Tomáš Rolínek - tel.: 721 910 809, e-mail: tomas.rolinek@seznam.cz 

 

 Obchody

 

COOP Trefa supermarket (Jednota, spotřební družstvo), nám. Republiky 336, tel.: 773 764 529, www.trefasupermarket.cz

Otevírací doba:
pondělí – pátek
6:30 – 18:00
sobota
7:00 – 12:00
neděle
8:00 – 12:00

 

Potraviny Flosman / Flop, Zahradní čtvrť 270, tel.: 739 525 826, www.flop-potraviny.cz 

Otevírací doba:
pondělí – pátek
7:00 – 18:00 
sobota
7:00 – 12:00 
neděle
8:00 – 11:00 

 

Plus JIP NC Central, nám. Republiky 9

Otevírací doba:

denně 7:00 – 20:00

 

Potraviny Byňov - Jiřina Ferenčíková, tel.: 606 449 787

Otevírací doba:

pondělí – pátek  7:30 – 9:30 14:00 – 16:30
sobota  7:30 – 10:00  
neděle  8:00 – 11:00  

 

Cukrářská výroba - Dagmar Němcová, Štiptoň 62, tel.: 386 362 471, 724 318 155, e-mail: adnemec@seznam.cz

Kousek - kavárna, vinárna, cukrářská výroba, Komenského 432, tel.: 723 867 666, e-mail: cafekousek@cafekousek.cz, www.cafekousek.cz

Bee Bohemia - chov včel, František Černík - tel.: 777 793 010, www.beebohemia.cz 

Veselá marmeládová společnost, Pod Zámeckým 434, Šárka Dvořáková - tel.: 776 609 046, e-mail: obchod@vesele-marmelady.cz, www.vesele-marmelady.cz 

Emilka, s. r. o.Martina Kourková, nám. Republiky 336, tel.: 724 087 560, e-mail: kourkova.m@seznam.cz

 • domácí potřeby, železářství, papírnictví, barvy - laky, pracovní oděvy a obuv, řetězy a oleje do motorových pil a sekaček.

Otevírací doba:

pondělí – pátek 8:00 – 17:00 (leden, únor  8:00 – 16:00)
sobota 8:00 – 11:00
 
 
Tvořivá ovečka, Na Vyhlídce 165, tel.: 607 949 067, e-mail: tvorivaovecka@gmail.comwww.tvoriva-ovecka.cz 
 • vlny, příze, látky 
Drogerie, hračky, nám. Republiky 13, tel.: 776 113 338
 
Provozní doba:
pondělí – pátek 8:30 – 17:00
sobota 8:30 – 11:30 
 
Praní a mandlování prádla - Jana Steinhauserová, Byňov 125, tel.: 724 334 261
 

Trafika -Martina Machová, nám. Republiky 45, tel.: 728 525 462

 • terminál Sportky, dobíjení kreditu do mobilních telefonů

Provozní doba:

pondělí – pátek
6:30 – 16:30
sobota
7:00 – 10:30

 

Levný anglický textil - Pavla Valíčková, Hradební 26, tel.: 723 070 509

Provozní doba:

pondělí – pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00

 

Květiny - Jitka Tesařová, Údolská 55, tel.: 604 282 211

Otevírací doba:
pondělí – pátek
8:00 – 16:00
sobota
8:00 – 11:00

 

Zahradnictví a Zásilkovna.cz - Zdeněk Dorschner, Zahradní čtvrť 168, tel.: 774 109 840, www.zc-dorschner.cz 

Otevírací doba:
pondělí – pátek
9:00 – 11:30
13:00 – 16:45
sobota
8:00 – 11:45
 

 

Dream handmade - kroužkované šperky a doplňky, Andrea Vachová - tel.: 721 123 999, e-mail: dreamhandmade@gmail.com, www.dreamhandmade.eu 

Výroba stříbrných šperků - Linda Nováková, Komenského 233, tel.: 735 700 535, www.fler.cz/novalinda 

Výrobky z pedigu - Kateřina Vítovcová, Komenského 233, e-mail: vit.ka@seznam.cz, www.kouzelnypedig.tode.cz 

 

 Wellness služby

 

Studio PozdravMiluše Vochosková, Hradební 338 (zdravotní středisko), tel.: 723 119 429

 • masérské a regenerační služby

Masáže, manikúra - Helena Žiaková, Hradební 111, tel. 386 362 629, 602 107 241, www.novehrady111.cz 

Terapeutická ordinace, masáže - Jan Veselý, tel.: 777 121 647, e-mail: jtvesely@seznam.cz 

Wellness služby - Wellness Hotel Rezidence, nám. Republiky 1, tel.: 386 108 200, e-mail: info@rezidencenh.cz, www.rezidencenh.cz

Wellness služby - Martina Dolanská, tel.: 773 280 807

Kosmetický salon - Alena Kubíčková, Zahradní čtvrť 428, tel.: 721 813 788

Kosmetická poradkyně - Michaela Vondrová, tel.: 732 809 951

Kadeřnictví - Eva Špačková, nám. Republiky, tel.: 737 049 708

Kadeřnictví, pedikúra - Pavlína Heidingerová, nám. Republiky 58, tel.: 606 465 412

Solární studio - Barbora Kalátová, nám. Republiky 57, tel.: 728 460 557

Kadeřnictví MM - Markéta Morongová, nám. Republiky 57, tel.: 607 031 122

Kadeřnictví - Sabina Spálenková, Česká 63, tel.: 607 863 310

 
 

Ostatní

 

Veřejné WC – nám. Republiky, v uličce mezi trafikou a kadeřnictvím

Provozní doba:
květen – říjen:
pondělí – neděle
9:00 – 18:00