Hrátky s pamětí - 12. 12. 2017, od 17 hod.

------------

Kniha jako vánoční dárek

Zveme Vás na prodejní výstavu knih. Zahájení prodeje je v soboru 29. listopadu od 13 do 18 hodin v Městské knihovně, dále je možno knihy zakoupit vždy ve výpůjční době v pondělí, ve středu a v pátek až do 19. prosince 2014. Zároveň vyhlašujeme Adventní amnestii. Od 1. prosince do Vánoc bude nově přihlášeným čtenářům prominut roční poplatek a hříšníkům, kteří zapomněli včas vrátit knihu a teď se do knihovny bojí, bude prominuta pokuta.

------------

Jak jsme listovali

V minulém čísle NZ jsem se snažila čtenářům přiblížit, o co jde v projektu LiStOVáNí a jaký má význam. Knihovna objednala pro školáky dvě představení a nelitovali jsme. 13. listopadu dorazili do Nových Hradů známí herci Pavel Oubram a Tomáš Drápela, které mnozí z nás znají z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a z „Otáčka“ v Českém Krumlově. Obě představení podle skutečných knih (O princi Čekankovi a Legenda Zikmund a Hanzelka), která nám předvedli, byla úžasná, ohlasy na ně jen kladné, jsou to prostě profíci.

------------

Strašidelné čtení

Dá se číst venku, uvnitř, vsedě, vleže, ba i vestoje, ve škole, doma, na zahradě, v kuchyni, v obýváku, v pokoji, na půdě, ba i ve sklepě. A právě takové čtení jsme si udělali s dětmi ze Školní družiny v Týdnu knihoven. Četli jsme si ve sklepě, vsedě na dekách, ale nejdřív jsme sklep prohledali, jestli tam nejsou nějaká strašidla. A skoro nikdo se nebál.

------------

V týdnu knihoven 6. – 10. října připravujeme:

úterý 7. října od 14 hodin – Hravé odpoledne plné otázek a kvízů

čtvrtek 9. října od 14 hodin – Strašidelné čtení ve sklepě

Pro dospělé Rande s knihou naslepo  - čtenář si odnese domů knihu pěkně zabalenou a až doma zjistí, co je to za knihu. Možná, že sám by si jí v knihovně nevšiml a že zrovna tahle bude čtivá.

------------

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás 2014

V letošní výtvarné soutěži se naši malí výtvarníci sice ve finále v Jihočeské vědecké knihovně mezi výherci neumístili, ale jejich práce byly předtím vystaveny a ohodnoceny čtenáři a návštěvníky naší městské knihovny. Soutěže se zúčastnily děti z mateřské školy, žáci 6. třídy a žáci 7. třídy. Nejhezčí obrázky v mateřské škole namalovaly tyto děti: Nikolka Kučerová, Martínek Miškei a Tomášek Prášil. Ze „šesťáků“ to byl František Bláha a ze „sedmáků“ Jiří Homer.

------------

Pasování na čtenáře

Přišel konec školního roku a s ním opět knihovnické „Pasování na čtenáře“ pro žáčky prvních tříd. Tentokrát (19. června 2014) nepřišel pasovat dítka opravdový knihovnický pan král - měl jiné povinnosti, ale opravdová královna Knihomolka I. Děti jí předvedly, že braly školu vážně a že se za ten rok naučily číst, všechny se moc snažily předvést co nejlepší čtení, některé čtou dokonce přímo výborně. U některých bylo sice trochu trémy (i když jsme si řekli, že je to jen taková naše hra a není čeho se bát), ale zvládly celý ceremoniál dobře a myslím, že se jim to líbilo. Každý prvňáček dostal Pasovací listinu (tu si musí schovat na památku), knihu (tu musí o prázdninách přečíst), speciální záložku (do té knížky) a něco sladkého na zub (musí sníst).

Děti se na tuto akci těšily, všechny knihovnu dobře znají, protože sem chodily se svými učitelkami z mateřské školy. Dobrá polovina z nich již dokonce má průkazky a chodí si pravidelně půjčovat knížky, kterých máme v knihovně opravdu hodně.

Za pomoc při akci děkuji královně Květě Jarolímkové, řediteli školy Mgr. Karlu Kříhovi, dvorní fotografce Blance Cáplové a dvorní grafičce Ing. Jitce Duspivové. Dík patří i paní učitelce Mgr. Marii Rolínkové a Mgr. Aleně Štajnerové za školní a psychickou přípravu dětí, i za to, že s knihovnou takto spolupracují a děti k nám vodí. A dětem děkuji také – za to, že byly hodné, milé, zkrátka fajn. 

------------

Magnesia Litera 2014

výsledky 13. ročníku soutěže v jednotlivých kategoriích:

------------

Čtenáři roku

Každý rok vyhodnocujeme a oceňujeme nejaktivnější čtenáře knihovny. Letos to dopadlo takhle:

 •          Nejpilnější čtenáři z řad školáků – dívky je Barča Kučerová (30 knih za rok)
 •          Nejpilnější čtenáři z řad školáků – chlapci je Marek Rolínek (35 knih za rok)
 •          Aktivní čtenářská rodina s pravidelnými návštěvami knihovny a velkým počtem výpůjček (174 knih – Brychtovi s Kubíkem a Viktorkou)
 •          Absolutní vítěz je paní Růžena Božovská se 189 přečtenými knihami za rok

Dárky v podobě knih jsme vyhodnoceným čtenářům předali na besedě se spisovatelkou Táňou Kubátovou 24. dubna 2014.

Kdybych měla ocenit všechny dobré, aktivní a věrné čtenáře, nestačil by mi papír. Mám jich v knihovně spoustu takových, kteří přečtou ročně 50 až 150 knih. Vždyť přečíst jednu až dvě knížky měsíčně je pro zaměstnaného člověka docela výkon, většinou na úkor např. sledování televize apod. I mezi dětmi je hodně těch, které rády čtou a mají vztah ke knížkám nejspíš na celý život. Patří mezi ně Verunka Machová, Vojta Drachovský Tereza Fritzová, Adam Hanuš, Patrik Miškei, Petr Vochoska, Tadeáš Janeček a další. Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří vedou své děti ke čtenářství. Dík patří hlavně těm, kteří vodí do knihovny ty nejmenší.

------------

Spisovatelka Táňa Kubátová       

Ve čtvrtek 24. dubna navštívila Nové Hrady spisovatelka románů pro ženy paní Táňa Kubátová, jejíž profesí i koníčkem zároveň jsou počítače. Beseda s paní Kubátovou se uskutečnila v Kulturně-spolkovém domě. Táňa Kubátová je oblíbená spisovatelka románů pro ženy, na svém autorském kontě má více než dvacet vydaných knih. Její knížky jsou čtivé, inteligentní a vtipné, neustále vypůjčené. Táňa Kubátová o sobě s nadsázkou říká, že je permanentně náchylná k únikům z reality. Vyprávěla o začátcích své literární tvorby, čerpání námětů, vymýšlení postav, zápletek. Příjemně strávený podvečer byl zahájen oceněním nejaktivnějších čtenářů naší městské knihovny. 

------------

Virtuální kolega v knihovně

Již od začátku května bude na počítačích pro veřejnost v naší Městské knihovně nainstalován bezplatný přístup do počítačových kurzů „Virtuálního kolegy“. Virtuální kolega je webový portál s kurzy, návody a radami pro práci s počítačem. Studovat zde můžete samostatně, ale také s online lektorem. Výuka, která je na tomto webu, kombinuje praktické informace sdělované návodným způsobem a jejich procvičování nápaditými otázkami a kvízy. Podobným způsobem také lektoři vedou výuku online.

------------

Přednáška o bezpečnosti na internetu

Na středu 28. května 2014 dojednala Městská knihovna u společnosti Saferinternet.cz (Národní centrum bezpečnějšího internetu) pro II. stupeň ZŠ přednášku na aktuální téma o bezpečnosti na internetu a o kyberšikaně. I přes počáteční potíže s projektorem a s připojením k internetu lektor Bc. Roman Máca dokázal, že se děti vůbec nenudily, naopak se aktivně zapojovaly. Zvláště osmáci a deváťáci pana Mácu zaujali hned po příchodu tím, jak na nich bylo vidět, že jsou připraveni na to, že to bude nuda otravná, že jim tam určitě někdo bude kázat a mentorovat, poučovat, zakazovat, že oni přece o internetu všechno vědí a víc nepotřebují, ale že to tam nějak přetrpí. Obrat nastal velmi rychle, přednáška je začala zajímat a nakonec se p. Mácovi dostalo spontánního trojnásobného potlesku.

Navečer se tatáž přednáška, ale určená pro dospělé uživatele internetu a hlavně pro rodiče, konala znovu. Přestože pozvánka na tuto akci byla zveřejněna v minulém NZ, v hlášení rozhlasu, na webových stránkách knihovny a kultury, šla i e-mailem čtenářům knihovny, byly vylepeny plakáty, žáci dostali za úkol poslat tam rodiče, rodiče nepřišli. Sešlo se jen pár lidí, kterým není otázka internetu a dětí lhostejná. Škoda. Třeba by si rodiče po absolvování přednášky mohli v otázce internetu se svými potomky více porozumět, mít občas společně co probrat (např. závadný obsah, který je potřeba nahlásit), více si důvěřovat a v důsledku toho nemuset třeba tolik odpírat přístup na internet těm starším dětem, nebo naopak více dbát na to, kde na internetu dítě tráví svůj čas, čím se tam baví a s kým, co o sobě sděluje, jak se vyjadřuje…

Vím, že hodně rodičů z pracovních důvodů přijít nemohlo, ale že by všichni zrovna měli odpolední? Jsou to jejich děti a je to o zájmu a nezájmu. Je mi to líto, že si skoro nikdo neudělal čas. Žádné přednášky a podobné akce nejsou zadarmo. Jsou placeny z rozpočtu knihovny, potažmo města a je to dost velká škoda, že je občané málo využívají.

------------

Bezpečnost dětí na internetu a kyberšikana 

Na toto téma připravuje Městská knihovna Nové Hrady na 28. května 2014 přednášku pro starší žáky ZŠ, na které se dozví o nebezpečích, která na ně mohou na internetu číhat, jak si chránit své soukromí. Žáci získají přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Program zvýší citlivost dětí k elektronickému násilí, k prožívání obětí takového násilí a potřebě pomoci. Získají důležité informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situace spojené s online patologií a kde získají pomoc. Semináře vedou zkušení lektoři centra kvalifikovaní pro pedagogickou práci s dětmi. 

Podobná přednáška, určená pro veřejnost - především pro rodiče, se uskuteční ve stejný den v Kulturně-spolkovém domě (Statky) od 18 hodin.

------------

Informace z knihovny - březen 2014

V březnu - měsíci čtenářů knihovna zažila opět invazi malých čtenářů ze školky i ze školy. A je to dobře, že je k nám paní učitelky přivedou, děti tady zjistí, jaké krásné knížky existují a že je možno si je vypůjčit domů. Zjistí také, že čtení je moc pěkná věc a alespoň některým toto zjištění pak vydrží celý život.

Začalo to Pohádkovým čtením v Týdnu čtenářů na začátku března.

V úterý 18. 3. přišla s druháky paní učitelka Tomášková. To jsou již zkušení knihovní znalci. Předvedli, jak již umějí číst a po zbytek doby prohlíželi knihy, které v poslední době v knihovně přibyly, i ty zajímavé starší. Zájem byl o knihy o princeznách, o zvířátkách, o rytířích, o rybách, o encyklopedie aut, zbraní, o vojácích… Přijdou prý zase.

Další den navštívily knihovnu Žabičky s Maruškou a Míšou a předvedly, jak se volá a vítá sluníčko. Opravdu to zafungovalo a sluníčko za chvíli vykouklo. Pak si děti prohlédly knížky a na závěr určovaly druhy ptáků. Bylo udivující, jakou spoustu jich děti znají. Ovšem největší ornitolog byla Beátka, která znala úplně všechny ptáky a navíc i jejich jména druhová.

Ve čtvrtek byly dokonce tři návštěvy. Dopoledne 1. A s paní učitelkou Rolínkovou a 1. B  s paní učitelkou Štajnerovou. Děti se seznámily s provozem knihovny a s umístěním knih. Pak se daly do prohlížení a čtení a vypadalo to, že se nemohou knížek nabažit. Na závěr si skoro všichni vyžádali přihlášku čtenáře, a protože právě probíhá akce Prvňáček, dostanou průkazku na jeden rok zdarma. Třída 1. A darovala knihovně vlastnoručně napsanou a namalovanou knížku Jak šlo vejce na vandr.

Po obědě dorazila družina s paní vychovatelkou Bohunkou na domluvený turnaj v Člověče nezlob se. Dopadlo to ale úplně jinak. Děti se znovu vrhly na knížky a na slíbený turnaj si ani nevzpomněly, takže někdy příště.

V úterý 25. března přišli Broučci z MŠ s paní učitelkou Vicánovou a Dibďákovou a přinesli do knihovny jako dárek vlastnoručně vyrobenou jarní výzdobu. Poslechli si pohádku, kterou napsaly a ilustrovaly děti z 1. A. Pak Broučci poznávali naše ptáky podle vzhledu a zvuku a šlo jim to. A následovalo to, na co se těšili – knížky.

------------

Magnesia Litera 2014

Jako každoročně, i letos proběhne literární soutěž Magnesia Litera a všichni přátelé literatury mají možnost dát svůj hlas knize, která se jim líbila. Hlasovat můžete na hlasovacích lístcích, které jsou k dispozici v městské knihovně, nebo přes hlasovací formulář na www.magnesia-litera.cz, kde naleznete i bližší informace o soutěži.

------------

4. ročník výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás

Do 21. února je možno odevzdat v městské knihovně zdařilé výtvarné práce dětí. Tyto práce zde budou vystaveny a veřejností hodnoceny od 1. března do 30. dubna 2014. Poté budou tři nejlépe hodnocené práce z každé kategorie odeslány k dalšímu hodnocení do Jihočeské vědecké knihovny.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.

------------

Informace z knihovny

Po celý prosinec bylo možno v knihovně zakoupit jako dárek pro své bližní knihy – převážně dětské. Nechyběly ale ani knihy pro dospělé – včetně novinek roku 2013 se slevou. Tuto akci využívá stále více našich občanů, kteří pro knihy přicházejí každoročně.

Na předvánoční návštěvu knihovny se vypravily všechny třídy naší mateřské školy a děti ze školní družiny poslechnou si pohádku a prohlédnout knihy. Ti co přišli v posledním týdnu před Vánocemi, dostali jako bonus čerstvě upečené pracny. To byla dobrota!

V roce 2013 si čtenáři naší knihovny vypůjčili celkem 12 438 knih a časopisů a knihovnou prošlo 4 996 návštěv. Rezervací bylo vyřízeno 110 a meziknihovních výpůjček bylo zprostředkováno 42.

Od 1. prosince je v knihovně každoroční Adventní amnestie: hříšníkům, kteří přijdou vrátit dlouho vypůjčené knihy, bude prominut poplatek z prodlení, nově přihlášeným čtenářům bude prominut registrační poplatek na 1 rok. 

------------

Návštěva v knihovně

Ve čtvrtek 21. listopadu knihovnu navštívili žáci druhé třídy - bývalí prvňáčci - s paní učitelkou Janou Tomáškovou. Ty, které jsem neviděla od květnového pasování na čtenáře, jsem ani nemohla poznat, jak moc za tu krátkou dobu vyrostli. Přišli se podívat na nové knížky a předvést, jak se od konce první třídy zdokonalili ve čtení. Většina z nich čte krásně plynule, tak jako dospělí lidé, a je vidět, že doma čtení pilně trénují. Některé děti, které jsou již v knihovně zaregistrované, využily návštěvy a rovnou si nějakou pěknou knížku vypůjčily. Potěšily mne tím, že byly všímavé a našly a předaly mi několik knížek, které byly od jiných dětských čtenářů natržené nebo počmárané… Dále je musím pochválit, že si pamatovaly, kam knihu vrátit, takže po jejich odchodu jsem měla podstatně míň práce.

------------

Beseda s autorským čtením se spisovatelem Martinem Vopěnkou, autorem trilogie Spící městoSpící spravedlnost a Spící tajemství

V listopadu Městská knihovna zprostředkovala žákům II. stupně ZŠ možnost seznámit se spisovatelem a nakladatelem Martinem Vopěnkou a s jeho knihou Spící město, která je napsána právě pro ně a má ještě dvě pokračování. Každého z nás někdy určitě napadlo, co by bylo, kdyby třeba na celém světě zkolaboval internet, nešla elektřina, zmizela voda, co bychom si počali bez pomoci rodičů… Děti v příběhu Spící město jsou donuceny postarat se samy o sebe a o své mladší sourozence a jsou nuceny zvládat i složité, vlastně krizové situace, ve kterých se odhalují charaktery a povahy všech aktérů.

Spisovatelé

Pro menší školáky byl v plánu „pohádkář“ Miloš Kratochvíl. Bohužel, pan Kratochvíl musí dopsat knihu, takže do knihoven nějaký čas jezdit nebude. Takže jsem oslovila „pohádkového dědečka“ Jana Lebedu, jestli by přijel se svým úžasným skřítkem Medovníčkem. Pan Lebeda sice teď na podzim také nemůže nikam jezdit, ale slíbil, že na jaře určitě za dětmi přijede.

------------

Školka v knihovně

Žabičky z naší školky 22. října 2013 zase přišly na pravidelnou návštěvu Městské knihovny. To jsou ty nejmenší s paní učitelkou Maruškou a s Míšou. Klubíčko roztomilých mrňousků. Povídali jsme si o podzimu, četli básničky. Děti přednášely básničky, které umí, a umí jich opravdu hodně. Pak jsme si přečetli dvě pohádky O pejskovi a kočičce. No, a pak to nejlepší – prohlížení obrázkových knížek. Skoro všechny děti by si nejraději odnesly některou z knížek hned domů (jeden klouček dokonce usedavě plakal), paní učitelky tedy některé knihy vypůjčily pro školku a dětem z nich budou číst. Skoro všechny děti by si chtěly chodit půjčovat knížky do knihovny, tak rodiče, babičky, neváhejte a s dětmi přijďte! 

------------

Božena Němcová

V úterý 15. října 2013 navštívila Nové Hrady literární historička PhDr. Věra Kubová s přednáškou o životě Boženy Němcové. Přednášky pro nás udělala dvě, první pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, druhou v knihovně pro dospělé posluchače.

Paní Kubová se B. Němcovou zabývá důkladně již dlouhá léta, v archivech zjistila co se dalo a v podstatě vyvrátila různé dohady a domněnky o jejím nejasném původu (tajná adopce, šlechtický původ). Dozvěděli jsme se hodně detailů ze života spisovatelky. A nebyla to suchopárná přednáška. Paní Kubová vyprávěla tak zaujatě, jako by spolu s B. Němcovou její život prožívala.

------------

Pasování na čtenáře

A je tu zase skoro konec školního roku a pro prvňáčky konec toho úplně první roku v opravdové škole, kde se učí číst, psát a počítat. A je tu zase doba, kdy děti z první třídy přichází na pro ně slavnostní akt, kdy před knihovnickým králem Knihomolem I., knihovnicí, panem ředitelem školy a před paní učitelkou musí předvést, jak moc dobře se naučily číst. Všechny děti prokázaly, že celý školní rok nezahálely a opravdu číst umí. Za to je pan král pomocí velkého meče pasoval ve čtvrtek 23. 5. 2013 na opravdové čtenáře (po složení čtenářského slibu), děti obdržely každý svoji pasovací listinu a k tomu knížku. Navíc si může každý z pasovaných prvňáčků přijít s rodiči do knihovny založit bez poplatku průkazku a chodit si půjčovat všechny ty krásné knížky, které tam na ně čekají.

Za pomoc a spolupráci při pasování děkuji starostovi Mgr. V. Hokrovi, řediteli školy Mgr. K. Kříhovi, paní učitelce Mgr. J. Tomáškové, paní Mgr. A. Bodlákové a fotografovi L Prášilovi.

Fotky vašich prvňáčků najdete na ve fotogalerii knihovny.

Knihovnice D. Císařová

------------

Vlastimil Vondruška

V pátek 26. dubna 2013 navštívil Nové Hrady oblíbený spisovatel historických detektivních příběhů Vlastimil Vondruška. Ještě před vlastním začátkem jeho „talk-show“ využila této významné příležitosti naše městská knihovna k vyhlášení a ocěnění letošních Čtenářů roku.

Vlastimil Vondruška vystudoval národopis a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil několik let v Československé akademii věd a v Národním muzeu v Praze. V současné době se věnuje také dějinám skla a sklářské technologii. V Doksech u Máchova jezera založil sklárnu Královská Huť, která se specializuje na výrobu historického skla. V. Vondruška se snaží především popularizovat českou historii a dělá to nejen seriózně, ale také zábavně, takže jeho knihy jsou mezi čtenáři stále žádané. Na setkání seznámil posluchače mimo jiné s nelehkou prací scénáristy, když líčil peripetie natáčení svého knižního titulu Ve jménu krále. Ale vyprávění pana Vondrušky se týkalo hlavně středověku. A protože se jako spisovatel dívá na historické prameny jinýma očima, než školní učebnice, dozvěděli se posluchači řadu překvapujících skutečností. Jako autor historických detektivek divákům přiblížil rovněž středověkou spravedlnost na základě skutečných dobových případů, kdy podle něj soudci nesoudili formálně jako dnes, ale hledali spravedlnost ve svém srdci. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto světa, protože národ, který zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.

V příjemné atmosféře, kdy bylo vyprávění proloženo hudbou a zpěvem hudebního skladatele Petra Traxlera, večer uběhl rychleji než bychom si přáli, přestože pan Vondruška nám věnoval více času oproti původnímu plánu. Na závěr proběhla autogramiáda a neformální diskuse, všichni jsme odcházeli nadšeni a spokojeni.

------------

Čtenáři roku 2013

Jako každý rok, i letos nastal čas vyhodnotit nejlepší čtenáře naší městské knihovny. Nejjednodušší by bylo vybrat podle počtu půjčených knih jednoho, který jich má na svém kontě za rok nejvíc. To by však nebylo spravedlivé pro ty, kteří také mají rádi knížky a rádi čtou, ale z nejrůznějších důvodů mají na čtení méně času. Vítěz by nejspíš byl každý rok jen z řad důchodců, protože ti toho času mají většinou nejvíc (zaslouženě). Proto jsem se letos opět rozhodla vyhodnotit aktivitu čtenářů v různých kategoriích a výsledek vypadá takto:

 • Nejpilnější čtenář z řad mladších dětí je Verunka Machová (96 knih za rok).
 • Nejpilnější čtenář do 18 let je Kristýna Kořínková (51 knih za rok).
 • Vzorná čtenářská rodina jsou Brychtovi s Kubíkem a Viktorkou (144 knih za rok).
 • Dlouholetí, pravidelní a velcí čtenáři jsou pan Ján Dorotovič a paní Marie Staňková (oba s dlouholetým průměrem kolem stovky knih ročně).
 • Naprostý vítěz v počtu přečtených knih (200) za uplynulý rok je paní Růžena Božovská (kdyby trochu přidala a přečetla o čtyři „kousky“ víc, mohla mít 3. místo v Jihočeském kraji)

Dárky v podobě knih jsme čtenářům předali na setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou v pátek 26. dubna 2013.

Všem vyhodnoceným i ostatním milovníkům knih a četby přeji, aby je knihy i nadále těšily, dodávaly radost a poučení a provázely je i nadále životem.

Knihovnice D. Císařová

------------

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás 2013

Od března do začátku května byly v knihovně vystaveny dětské výtvarné práce na téma „les“. Letos se do soutěže přihlásily všechny třídy mateřské školy: Koťátka, Sluníčka a Broučci. Děti namalovaly opravdu moc hezké obrázky a bylo velice těžké vybrat tři nejlepší. V tom nám pomohli naši čtenáři i ostatní návštěvníci knihovny tím, že obrázkům přidělovali „bodíky“, po jejichž sečtení bylo hned jasné, čí práce budou odeslány do Jihočeské vědecké knihovny. A teď již mohu prozradit, které to byly:

 1. Na vycházce v lese od Madlen Charvátové
 2. Hajný se stará o zvířátka od Slavoje Černého
 3. Zvířátkový les od Veroniky Jelínkové

------------

Městská knihovna Nové Hrady Vás zve na výstavu ke 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického od 5. března do konce dubna 2013 od 10.00 do 16.00. 00 hodin v Koželužně.

------------

Kreslení s ilustrátorem 

…mazec, bomba, nářez, to bylo hustý, a podobně ohodnotily děti od 1. do 5. třídy vystoupení ilustrátora dětských knih pana Adolfa Dudka, který nám v úterý 5. března 2013 předvedl vskutku kreslířskou „šou“, jaká nemá obdoby. Kromě toho, že předvedl to hlavní, o co při takovém setkání ilustrátora s dětmi jde především: umět si kreslit pro radost, jak na to, co se dá udělat z různých geometrických tvarů a jaká je to vlastně legrace, vnesl do kinosálu bujaré veselí a nebylo dítka, které by se nezapojilo nebo se dokonce nudilo, a svým veselím nakazil i přítomné dospěláky, všechny odzbrojil a vtáhl do víru svého bombastického vystoupení. 

Pane Dudku, děkujeme!

------------ 

ZVEME VÁS NA PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH 

v sobotu 1. prosince od 14 do 17 hod. a ve výpůjční době až do Vánoc v Městské knihovně Nové Hrady. Zároveň v této době mohou zapomnětliví čtenáři Adventní amnestii, aby bez pokuty mohli vrátit již dlouho vypůjčenou knihu. Současně mají nově přihlášení čtenáři 1 rok registrace zdarma.

------------

Spisovatelka Ivona Březinová

V úterý 16. října 2012 přišli žáci I. stupně a po nich i II. stupně ZŠ na besedu se spisovatelkou, kterou pro ně zorganizovala Městská knihovna.  Děti se dověděly, jak se Ivona Březinová dostala ke svému povolání, jak vznikají její knihy a kde získává inspiraci pro své příběhy. Pro menší děti a začínající malé čtenáře napsala spoustu knížek, některé s ilustracemi Heleny Zmatlíkové, např. Dárek pro Sáru, pohádková kuchařka Hrnečku, vař!, Eliáš a liška, Žofinka Ofinka, dále Lentilka pro dědu Edu, Teta to plete, Kluk a pes, O kočce Kačce a mnoho dalších. Asi nejznámější knihou pro mladší školáky je Začarovaná třída. Mezi knížkami pro dospívající čtenáře nejvýrazněji upoutala série dívčích románů Holky na vodítku – Jmenuji se Ester, Jmenuji se Alice a Jmenuji se Martina. Celý triptych získal řadu ocenění včetně Zlaté stuhy či cen knihovníků a učitelů v anketě Suk. Romány jsou komponovány jako výpovědi dívek léčících se z různých závislostí či psychických poruch. Další skupinu knih tvoří cestopisy pro mládež (Básník v báglu, Báro, nebreč, Bojíš se, Margito?, Blbnutí s Oscarem, Blonďatá Kerolajn, Blázniví donkichoti, kdy mladí hrdinové putují po stopách literátů, např. K. H. Máchy, Boženy Němcové, Margity Figuli, Oscara Wildea, Karoliny Světlé a po stopách dona Quijota.

Ivona Březinová patří v současné době mezi naše nejproduktivnější a zároveň nejčtenější autory literatury pro děti a mládež. Její knížky získávají mnohá ocenění, autorka sama byla dětskými čtenáři v roce 2004 pasována na"rytíře Řádu krásného slova". Některá díla Ivony Březinové vyšla v překladu i v zahraničí.

------------

Týden knihoven 

Každý rok v říjnu vyhlašuje  Národní knihovna Týden knihoven, kdy knihovny mají příležitost udělat nějakou akci navíc pro veřejnost. Letos je to ve dnech od 1. do 7. října.

V tomto týdnu budou moci přijít děti do knihovny ve středu a v pátek na čtení:

14.00 – 15.00 hod. - pohádky, 15.00 – 16.00 hod – Staré řecké báje. 

------------

Pasování prvňáčků na čtenáře 2012 

V pátek  8. června se v naší Městské knihovně konalo slavnostní Pasování na čtenáře, na které se žáci prvních tříd ZŠ velice připravovali, trochu se těšili, trochu se i báli. Pana ředitele a knihovnice snad ne, knihovnického pana krále Knihomola I. možná trochu kvůli jeho meči, ale spíš to byla obava z něčeho nového. Důležité ale je, že všechny děti prokázaly, že celý školní rok nezahálely a opravdu umí číst. Za to je pan král pomocí velkého meče pasoval na opravdové čtenáře (po složení čtenářského slibu), děti obdržely každý svoji pasovací listinu a k tomu knížku. Navíc si může každý z pasovaných prvňáčků přijít s rodiči do knihovny založit bez poplatku průkazku a chodit si půjčovat všechny ty krásné knížky, které tam na děti čekají.

Nakonec jsme všichni řekli "sýr" a společně se vyfotili.

------------

Beseda s Petrou Braunovou a se čtenáři roku  

V úterý 20. března 2012 přijala pozvání Městské knihovny v Nových Hradech spisovatelka Petra Braunová. Petra Braunová je autorkou mnoha knih pro děti, ale i románů pro dospívající dívky a dospělé. Dopoledne se uskutečnily dvě velice zajímavé besedy pro žáky základní školy. Tu první navštívilo 50 dětí z 5. a 6. tříd, pak je vystřídalo 40 dětí ze 7., 8. a 9. třídy. Nejprve se paní Braunová rozhovořila o tom, jak vzniká kniha, kdo všechno se na jejím vzniku podílí, jak vypadá konkrétní spolupráce s ilustrátorem a jak dlouho to vlastně trvá, než se kniha ocitne mezi čtenáři. Pro každou věkovou skupinu vybrala spisovatelka Braunová knihy ze své tvorby. Děti zaujala podrobnostmi o vzniku knih i čtením napínavých úryvků. 

Na konci každé besedy odpovídala paní Braunová na zvídavé dotazy dětí. Cenné rady získali zejména budoucí „spisovatelé“. 

Paní Braunová pro nás udělala celkem tři besedy a všechny byly pro návštěvníky zajímavé a obohacující. Děti si hned na druhý den přiběhly půjčit knihy a to je pro spisovatele určitě ta největší odměna. To je důkazem toho, že osobní setkání s autorem děti vždy pro čtení nadchne. 

Podvečerní beseda byla určena dospělým čtenářům a setkala se také s velmi dobrým ohlasem. Tento večer jsme navíc využili k vyhlášení nějvětších čtenářů roku 2011 ve třech věkových kategoriích. Paní Anna Kovačíková je náš nejstarší a nejvěrnější velký čtenář, desetiletý David Kovář je nejpilnější dětský čtenář a paní Marcela Vondrová je úplně největší čtenář novohradské knihovny. Pogratulovat a předat dárek přišel těmto „knihomolům“ starosta Mgr. Vladimír Hokr. 

------------

Od 1. prosince do Vánoc Prodejní výstava knih

16. října 2012 besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro I. a II. stupeň ZŠ

 8. června 2012 Pasování na čtenáře pro 1. třídy

30. března 2012 beseda o knihách s paní Černou z nakladatelství Fragment

Beseda s Petrou Braunovou 20. března 2012

Co plánujeme v knihovně

Od ledna 2012 začnou opět navštěvovat knihovnu děti z MŠ a ZŠ.

2. Ročník výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás" – od 1. 3. 2012 až do 27. 4. 2012 výstava dětských výtvarných prací v Městské knihovně. 

Jarní prázdniny – čtení pohádek

Akce Prvňáček - od 1. března do 30. června 2012 máte možnost  zdarma zaregistrovat v městské knihovně svého "prvňáčka", aby si mohl půjčovat knihy na svou vlastní průkazku.

V Březnu Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou pro II. stupeň ZŠ, večer pro dospělé.

Duben - Beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem pro I. stupeň ZŠ.

Květen - slavnostní Pasování na čtenáře pro žáky 1. tříd.

Říjen - Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro I. a II. stupeň ZŠ.

Listopad – podle zájmu exkurze do Jihočeské vědecké knihovny pro „deváťáky“.

Koncem listopadu začne opět předvánoční Prodejní výstava knih.

Prosinec – pokračování Prodejní výstavy knih až do Vánoc, Adventní amnestie pro zapomětlivé čtenáře.

Průběžně během celého roku zapojování dětí do celostátní charitativní akce Čtení pomáhá.

------------

ZVEME VÁS NA  PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH v sobotu 26. listopadu od 14 do 18 hod. a ve výpůjční době až do Vánoc v Městské knihovně

------------

Městská knihovna Nové Hrady

pořádá v úterý 8. listopadu v 10 hodin v kinosále cestovatelskou přednášku

Ve stopách Vikingů

V roce 2010 se Márovi se synem Jirkou na vozíku vydali na další expedici, tentokrát za evropskou exotikou na trase:

Dánsko - Faerské ostrovy - Island - Grónsko

V Dánském království jsme viděli například druhou největší sbírku krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevěných kůlech nebo rytířské souboje. Podívali se do Legolandu, tropických skleníků i mezi netopýry. Následovaly nesčetné vodopády a úžasné fjordy Faerských ostrovů. Island nás svými sopkami, ledovci i vařícím blátem přesvědčil, že si právem zaslouží své pojmenování Země ohně a ledu. Vyzkoušeli jsme ale také, jak chutná shnilý žralok a žasli nad pestrobarevnou přehlídkou polodrahokamů i muzeem penisů. V Grónsku jsme díky pobytu v místních rodinách poznali tradiční způsob života i lovu a zblízka se podívali na telení ledovců.

Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

------------ 

Akci Čtení pomáhá naleznete na www.ctenipomaha.cz

------------

Pasování na čtenáře

Opět nám povyrostli prvňáčci, od září se naučili číst a v pondělí 31. května přišli do Městské knihovny složit zkoušku ze čtení a složit slib, že si knih budou vážit a pěkně s nimi zacházet. Knihovní král Knihomol I. je za to slavnostně pasoval na čtenáře. Nikdo se nebál, všichni čtení zvládli. Každý z prvňáčků obdržel Pasovací listinu a malý dárek.

Fotky naleznete v naší fotogalerii.

------------

Literární večer s hudebním doprovodem

Přestože knihovna v únorovém Zpravodaji slibovala na březen  besedu s autorským čtením a s hudebním doprovodem, jejímiž hosty měli být spisovatelka a publicistka Zuzana Maléřová a spisovatel a hudebník Josef „Pepson“ Snětivý, nakonec se tato beseda neuskutečnila kvůli natáčení v televizi. Nyní si již zájemci mohou napsat do kalendáře datum 28. dubna 2011 a přijít v 19.00 hod. do Koželužny na intimní večer s mluveným slovem a hudbou, kde spisovatelé Zuzana Maléřová a Josef „Pepson“ Snětivý představí své knižní novinky Šťastná hodina a Ženy s krátkými nehty. Hudební doprovod Josef „Pepson“ Snětivý.

------------ 

V době jarních prázdnin bude knihovna v provozu každý den od 10.00 do16.00, protože bude Týden čtení pohádek.  Děti, které nebudou mít žádný prázdninový program,  můžou přijít do knihovny poslouchat pohádky. Ty větší, které dobře čtou, můžou přijít a číst těm menším.    

------------ 

Zveme vás  na zajímavou besedu o četnících a Četnických humoreskách. Hostem bude plk. JUDr. Michal Dlouhý, duchovní otec stejnojmenného televizního seriálu. Beseda se koná v sobotu 12. února 2011 ve14 hodin v Koželužně. V závěru besedy bude možno koupit od autora knihy a získat autogram. Vstupné dobrovolné

------------

Zahrajte si hru Webovou diwočinou

Najdete ji na www.wildwebwoods.org

Hra je pro děti od 7 do 10 let a soutěž, kdo nejrychleji a správně projde touto hrou se uskuteční v počítačové učebně ZŠ nebo v Městské knihovně (podle počtu přihlášených dětí) v pátek dopoledne 28. ledna 2011. Hlásit se můžete u své paní učitelky. 

Webowou diwočinou 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů vyhlašuje každoročně soutěž pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, a to u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“. Dne 28. ledna 2011, kdy uplyne 30 let od vyhlášení Úmluvy 108, prvního evropského dokumentu regulujícího zásadním způsobem předávání osobních údajů, bude vyhlášen již pátý ročník soutěže.

Hra je zaměřena na děti ve věkové kategorii 7–10 let a jedná se o  soutěž v bezpečném a pohotovém užívání internetu. Vítězem soutěže se stane ten, kdo nejrychleji projde hru Webowou diwočinou a zároveň dokáže „osvobodit“ všechny zakleté postavičky. Hra učí děti zábavnou formou pracovat s počítačem, chovat se na internetu bezpečně a také ohleduplně k ostatním. Navíc se děti při hře dozvědí mnoho důležitých informací o svých právech.

 Děti se mohou s hrou seznámit předem, aby si ji 28. ledna 2011 v naší knihovně mohly „zahrát na čas“: Změříme jim jejich pohotovost! Kdo má nejvíce automatizované návyky správného a bezpečného používání internetu, bude mít výhodu. A může vyhrát.

Úřad ve spolupráci se  Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásí soutěž dopoledne 28. ledna na tiskové konferenci. Na základě sdělených vítězných časů ze všech přihlášených knihoven bude vybrán vůbec nejrychlejší chodec Webowou diwočinou. Ten bude  Úřadem pro ochranu osobních údajů pozván spolu s doprovodem dospělé osoby na dva dny na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež do Zlína, kde mu bude předána předsedou Úřadu oficiálně cena a kde může využít akreditaci na festivalu a vychutnat si filmové projekce, které festival nabízí – a také se potkat s jeho hvězdnými hosty.

Na webových stránkách www.uoou.cz zveřejníme všechny knihovny, které se do soutěže zapojí a také jejich vítěze, pokud nám k tomu poskytnou souhlas. 

------------

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÉ HRADY pořádá cestovatelskou přednášku NOVÝ ZÉLAND - země protinožců - příběh o splnění životního snu. V úterý 19. října 2010 v 10.00 hod., kinosál Český dům. Poutavé i poučné vyprávění a promítání nádherných fotografií a videosekvencí připravil: Jiří Mára  

Seznámíte se s překrásnou přírodou Nového Zélandu i zvyky domorodých obyvatel. Uvidíte tančit Maory, vařit bláto i tryskat gejzíry. Poznáte, jak se na Novém Zélandu slaví vánoce i Silvestr. Nahlédnete do země Pána prstenů. Současně se dozvíte, že podobnou cestu je možné absolvovat i na invalidním vozíku. Jiří Mára je autorem čtyř cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.

Více informací naleznete na www.jirkamara.cz