Akce v knihovně v roce 2018:

2. - 23. 1. - Hrátky s pamětí 2018

2. 2. - Modelářské dopoledne

 

Akce v knihovně v roce 2017:

27. 2. - Beseda pro děti ze ZŠ - Klára Smolíková

17. 3. - Beseda pro děti ze ZŠ - Daniel Vydra

29. 3. - Hrátky s pamětí a Ocenění nejlepších čtenářů

23. 5. - Pasování prvňáčků na čtenáře - 1.A / 1.B

14. - 15. 11. - Přednáška pro děti / veřejnost: "Bratři Čapkové" - PhDr. Věra Kubová

16. 11. - Den poezie: Michael Lorenc a Markéta Hejná

9. 12. - Literární salon pro děti aneb Jak na příšery - Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská

12. 12. - Hrátky s pamětí

 

Akce v knihovně v roce 2016:

19. 4. - Beseda pro děti ze ZŠ - Hynek Klimek

26. 4. - Beseda se spisovatelem Jiřím Hájíčkem

26. 5. - Beseda pro děti ze ZŠ - Klára Smolíková a Jiří Procházka

7. 6. - Pasování prvňáčků na čtenáře

3. 10. - Přednáška o Karlu IV. - PhDr. Věra Kubová

12. 10. - Beseda a autorské čtení - Blanka Hošková

20. 10. - Beseda pro ZŠ - Jan Opatřil

23. 11. - Listování

25. 11. - Den poezie - Michael Lorenc a Markéta Hejná

 

Akce v knihovně v roce 2015:

28. 4. - Beseda se spisovatelem Janem Štifterem pro žáky ZŠ

11. 6. - Pasování prvňáčků na čtenáře

17. 6. - Četnická beseda s Michalem Dlouhým

17. 6. - Ocenění nejlepších čtenářů

19. 11. - Den poezie - Michael Lorenc

 

Akce v knihovně v roce 2014:

květen - Pasování prvňáčků na čtenáře

přednáška "Kyberšikana a bezpečnost dětí na internetu"

13. 11. - Listování

 

Akce v knihovně v roce 2013:

5. 3. - Malíř Adolf Dudek pro 1. stupeň ZŠ

26. 4. - Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Akce v knihovně v roce 2012:

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Akce v knihovně v roce 2011:

20. 4. - Beseda s Renatou Fučíkovou

Pasování prvňáčků na čtenáře

27. 9. - Školní družina v knihovně