Jako většina dnešních knihoven nabízí i Městská knihovna Nové Hrady svým čtenářům elektronický knižní katalog přístupný na internetu. Knihy můžete vyhledávat podle názvu, autora, tématu, či roku vydání. V katalogu získáte nejen základní informace o knize, ale také informaci v jakém počtu je k dispozici a zda je v současné době vypůjčená, nebo čeká v knihovně právě na Vás.  

 

Rady pro Vás

On-line katalog umožňuje:

 • vyhledávání ve fondu knihovny,
 • provést rezervaci půjčeného dokumentu,
 • prodloužit si vypůjčky,
 • rušit své rezervace,
 • zkontrolovat počet výpůjček apod.

V on-line katalogu najdete veškerý fond knihovny.

Nejprve zvolte v jakých dokumentech chcete vyhledávat. Tím, že vyberete pouze jeden druh dokumentů (např. "jen knihy") se vyhnete tomu, že se Vám budou ve výsledcích zobrazovat i ostatní dokumenty. Pokud nechcete specifikovat, zvolte "Vyhledávat ve všech dokumentech".

V počítači můžete najít knihy podle:

 1. Autora - nejprve napište příjmení (u cizích autorek bez koncovek "ová" - např. Diekmannová - Diekmann)
 2. Názvu knihy - stačí napsat jeho začátek - v přesném pořadí
 3. Klíčového slova- je to jednoduchý termín, vyjadřující téma či obsah knihy - např. koně, Afrika, apod. Může jím být také
  • jméno osoby - vždy ve tvaru příjmení, křestní jméno /Verne, Jules/
  • udání času - 15. stol., 1989 apod.
  • označení formy díla - slovníky, mapy, encyklopedie apod.

Při vyhledávání podle autorů a podle klíčových slov není třeba psát celé slovo. Stačí napsat jeho začátek a použít dalších kláves podle pokynů na obrazovce. Přes on-line katalog lze požadované a vypůjčené knihy také REZERVOVAT (zde zadáte číslo Vaší průkazky a PIN - viz Vaše čtenářské konto).

Pro pokročilejší vyhledávání zvolte Kombinovaný dotaz.

Vysvětlivky k on-line katalogu:
prezenčně - výpůjčka pouze v knihovně (především čítárna, studovna)
absenčně - výpůjčka mimo knihovnu
Co znamenají signatury, které naleznete v našem On-Line katalogu:
M = oddělení pro děti a mládež
R = regionální literatura

čísla =  naučná literatura

Vaše čtenářské konto: Na svoje čtenářské konto v knihovně se můžete jednoduše podívat po zadání čísla svojí průkazky a kódu PIN. Jako kód PIN zadejte své datum narození ve tvaru RRMMDD (např. 690212 pro 12. února 1969). V aplikaci Vaše čtenářské konto můžete sledovat stav vašich výpůjček a rezervací, zkontrolovat si datum vaší poslední návštěvy, prolongovat výpůjčky a předejít tak placení upomínek. Využijte této služby a možnosti komunikovat s knihovnou na dálku.