Plánované výstavy 2020

 

 22. 3. – 2. 5. 2020   ZRUŠENO z důvodu vládního nařízení ohledně epidemie 

Výstava "Mozaiky Ireny Budweiserové"

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli  22. 3. 2020 ve 14 hod. 

Výstavní sezonu zahájí originální zpěvačka a umělkyně Irena Budweiserová, která představí svoji výtvarnou tvorbu – mozaiky. Pro svoje originální, barevná a nápaditá dílka čerpá inspiraci zejména u původních obyvatel Austrálie, Afriky, Ameriky a pohrává si  zejména  s jejich symboly, barevností a energií.

Její pohled na tvorbu mozaiek se ztotožňuje se slovy Magdaleny Kracík Štorkánové, která v publikaci „Opus Musivum“ říká: „Mozaika je cesta. Tesseru za tesserou jako krok za krokem prochází staletími a nese poslání o tom, že existuje něco vyššího, co přetrvává a ve své vznešené velikosti zůstává nepostižitelné a možná skryto. Mozaika je ztělesněním základního životního principu, že celek je více než pouhý součet částí. Teprve celek nese smysl, každého dílku je však třeba a žádný nesmí chybět. Mozaika je duchovním dílem. Vzniká dlouho, roste a vyvíjí se v čase, každý prvek je součástí, dotýkanou relikvií, která je stopou energie a soustředění v něj vložených. Mozaika je však také krása a čistá radost z tvoření.“

 

Výstava otevřena:

úterý a čtvrtek 13 - 16 hod., sobota, neděle, svátky 10 - 16 hodin

Na závěr její výstavy se v sobotu 2.5.2020 uskuteční koncert v Kulturně-spolkovém domě, na který přizvala Irena Budweiserová i svého kolegu, kytaristu Jakuba Racka.

Nyní bychom byli možná na výstavě v Koželužně, ale nejsme… je zamčeno.

Na výstavu  mozaik Ireny Budweiserové Vás nyní nemůžeme pozvat, tak posíláme alespoň několik fotografií jejích výtvarných prací k potěše oka. A doporučujeme všem  ještě jednou přečíst si text  z anotace na výstavu od Magdaleny Kracík Štorkánové. Ve světle současných událostí to má daleko hlubší smysl, než bylo před měsícem.

Dobré zdraví i zdravou mysl přejeme všem!

 

 

 

 

 16. 5. – 29. 7. 2020   

Výstava "a VODU znáte?"

Novohradská krajina je zatím nevyčerpatelnou studnicí živé vody. Pojďme ji uctít a zároveň upozornit na to, jakým vzácným darem voda je.

Voda jako vzrušující živel / Voda jako prostředek očisty a osvěžení / Voda jako obíhající médium plné informací a tajemství / Voda jako nenahraditelná veličina / Voda a my.

Voda je nejen médiem, ze kterého je život vystavěn, ale také informační sítí – „matrixem“, světovou knihovnou, jež umožňuje planetární mezidruhový oběh informací a do určité míry zmírňuje toky zemských energií – z knihy Voda a krajina, kterou sestavil mimo jiných i Václav Cílek. Tato slova vyjadřují ústřední myšlenku výstavy „a VODU, znáte?“.
Od soboty 16.5. začíná v Galerii Koželužna „normální provoz“ a první letošní výstava, která je věnována nenahraditelnému živlu – Vodě.
 
Na výstavě uvidíte olejomalby, akvarely, pastely, fotografie, textilní koláže, plastiky, šperky, dřevomalby od 25 autorů. Jsou to: Benedikt Václav, Dias Marek, Dvořáková-Haisová Petra, Hilská Jitka, Hřivnáč Tomáš, Humpolec Pavel, Kubalák Martin, Mazancová Ludmila, Mazancová Markéta, Nebesářová Jana, Němeček Robert, Poles Bohouš, Prášek Karel, Roulová-Plocková Daniela, Roule Miloš, Šafránková Irena, Štyrandová Irena, Talich Pavel, Vachová Andrea, Vágnerová Eva, Vlasáková Eva, Vojtová Monika, Waageová Bohunka, Záborec Tomáš, Zikmund Josef.
 
Výstava je prodejní a výtěžek z ní bude věnován na podporu zvelebení Terčina údolí.
 

4. 7. 2020, 16 hod.  Vernisáž „vejpůl“ k výstavě „a VODU znáte?“

Na výstavě se budete moci potkat s některými umělci a dozvědět se trochu víc o jejich tvorbě a dalších názorech na umění a svět.

Fotografie z vernisáže "vejpůl" k výstavě "a VODU znáte?"

Výstava otevřena:

květen, červen: středa, sobota, neděle 10 - 16 hod.,

červenec: denně mimo pondělí, svátky 10 - 16 hod.

 

Plánované doprovodné programy výstavy (termíny se mohou ještě změnit):

6.6.2020, 10 - 16 hod.   Vodohrátky (K. Jarolímková) - malování akvarely trochu jinak (pro děti), dvorek galerie, přihlášení není nutné

Fotografie z vodohrátek

1.7.2020, 10 - 16 hod.   Jako kruhy na vodě (A. Vachová) - výroba šperků technikou kroužkování (pro dospělé), v galerii, přihlášení nutné na kontakt galerie

Fotografie z výroby šperků "Jako kruhy na vodě" s Andreou Vachovou

7.-10.7.2020, 9 - 16 hod.   Malovaný týden u vody, u kašny, u zámeckého jezírka, u rybníku Vilák, u vodopádu (pro starší děti a dospělé), ve spolupráci s vystavujícími umělci, doporučujeme ozvat se předem na kontakt galerie, další podrobnosti upřesníme.

Letní ateliéry pro dospělé

  • Úterý 7.7. - u kašny na náměstí – s Petrou Dvořákovou-Haisovou – akvarely, pastely, tempery
  • Středa 8.7. - u rybníku Viláku – s Petrou Dvořákovou-Haisovou - pastely
  • Čtvrtek 9.7. - u zámeckého jezírka - se Zdeňkem Chrtem - akrylové barvy
  • Pátek 10.7. - u vodopádu v Terčině údolí – s Václavem Benediktem – akrylové barvy

Reportáž Českého rozhlasu ČB z Malovaného týdne u vody - "Kulturní magazín Kavárna, 19.7.2020"

Fotografie z Malovaného týdne u vody

 

vaclav benedikt vodopad malovani na namesti malovani v zameckem parku

 

 

 1. 8. - 13. 9. 2020   

Výstava obrazů Markéty Mazancové

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu  1. 8. 2020 ve 14 hod. 

Markéta Mazancová po absolvování umělecké školy v Praze v oboru internetový design se v profesní rovině věnovala návrhům a realizacím nábytku, interiérům a restaurátorství (New York, USA). Nicméně jí stále provázela volná tvorba v oblasti malby, v grafických a textilních techniách. V roce 1996 nastal v její tvorbě zlom a začala se věnovat  téměř výhradně malbě. A je tomu tak dodnes.  Jak sama říká: „Prostě maluji..."

 

Výstava otevřena:

srpen: denně mimo pondělí 10 - 16 hodin,

září: úterý a čtvrtek 13 - 16 hod., sobota, neděle, svátky 10 - 16 hod.

 

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Markéty Mazancové "Radostně"

 

Plánované doprovodné programy výstavy:

Letní ateliéry pro dospělé:

11.8.2020, 10-16 h. - výroba mísy (z papírmaše)

13.8.2020, 10-16 h. - malba vyrobené mísy

19.8.2020, 10-16 h. - abstraktní malba na plátno

- výtvarné potřeby zajistíme, můžete si přinést svoji mísu jako formu

lektorka:Markéta Mazancová

lektorné: 50 Kč/os. (děti 30 Kč) + cena materiálu

výtvarný ateliér probíhá v prostorách Galerie Koželužna

 

11.8. - Papírmaš s malbou - Markéta Mazancová

19.8. - Abstraktní malba na plátno - Markéta Mazancová

 

marketa mazancova marketa mazancova obraz

 

 19. 9. – 31. 10. 2020   

Výstava fotografií "NE-POVRCHNÍ"

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu  19. 9. 2020 ve 14 hod. 

Fotografie Jana Šmída Vás povznesou vysoko nad hlavu a fotografie Jany Nebesářové nás naopak pustí velmi blízko k věcem, které pouhým okem nemůžeme spatřit. Jednomu k zobrazení vystavených fotografií posloužil dron a druhému elektronový mikroskop.

Ing. Jana Nebesářová, CSc. je absolventkou VŠCHT v Praze. Od začátku své profesní kariéry se zabývá elektronovou mikroskopií. Od roku 1991 vede Laboratoř elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích a vyučuje biologickou elektronovou mikroskopii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Neviditelná krása mikrosvěta, který nás obklopuje, Janu Nebesářovou přivedla k zálibě kolorovat snímky převážně z rastrovacího elektronového mikroskopu a tak je přiblížit laické veřejnosti.

 

Výstava otevřena:

úterý a čtvrtek 13 - 16 hod., sobota, neděle, svátky 10 - 16 hod.


kokolitka

 

Fotografie z vernisáže výstavy fotografií "NE-POVRCHNĚ" - Jan Šmíd, Jana Nebesářová 

 

 prosinec 2020   

Výstava "Umění darovat o Vánocích"

Adventní dárková výstava, umělecké předměty a obrazy

Poslední letošní výstava naváže na tu loňskou a opět představí adventní nabídku pěkných věcí, které udělají radost jako vánoční dárek. Mohou to být  obrazy, obrázky, keramika, vánoční dekorace, šperky, ale může to být i něco nového, o čem zatím nevíme...

 

Výstava otevřena:

sobota a neděle, 10 - 16 hod.

 

Vánoční výstava adventni vystava

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Novohradská galerie Koželužna

Komenského ul. 398, Nové Hrady 

Informace: Kulturní a informační centrum Nové Hrady, nám. Republiky 46, tel.: 386 362 195, 602 150 208, e-mail: kic@novehrady.cz - Květa Jarolímková

Vstupné na výstavy:

20 Kč/os., děti zdarma (pokud není uvedeno jinak)