Festival Novohradské Poznávání (31. 7. - 2. 8. 2015)

Třídenní program čtvrtého ročníku Novohradského Poznávání byl letos tematicky zaměřený na parky. V pátek 31. 7. jsme organizovali procházku Terčiným údolím s informačními zastávkami na trase a to tak, že se návštěvníci dozvídali podrobnější informace o historii i současnosti údolí od místních průvodců. Do akce se zapojili zaměstnanci KIC, členové ČSOP a nového okrašlovacího spolku pro Terčino údolí. Při této příležitosti byla otevřena i tzv. lázeň Lázniček a tvrz Cuknštejn, kde byl přítomen jako průvodce její majitel Ing. Tomáš Pek. Ještě ten večer se uskutečnilo promítání starých fotografií v sále KSD, které bylo rovněž zaměřené na naše parky a bylo možné vidět také nově získané historické fotografie Nových Hradů. Na závěr všem zazpívala na Dvorku KSD písničkářka Eva Henychová.

Druhý den, tedy v sobotu, se uskutečnila v Terčině údolí brigáda, při které dobrovolníci vyčistili koryto Stropnice a jeho okolí v úseku od Modrého domu k vodopádu. Pomáhali „osvědčení mladí i zralejší“ brigádníci z minulých brigád a údolští hasiči. Na závěr sobotního programu jsme pak navečer uspořádali První setkání přátel Terčina údolí u Hamru, kde byli všichni přítomní informováni o dosavadních aktivitách ve prospěch zlepšení stavu Terčina údolí, měli jsme zde k nahlédnutí historické plány údolí a další materiály k aktivitám pro Terčino údolí. Součástí programu byla i benefiční akce na zakoupení nových laviček. Těch krásných, bílých, které návštěvníky údolí zvou k zastavení a posezení a které na některých místech chybí. Přímo při akci se podařilo pro čtyři kusy těchto laviček získat nové majitele, kteří je zakoupí a pak budou lavičky umístěny do parku pro nás všechny…

Za všechny pořadatele bych chtěla poděkovat všem lidem za zájem o letošní Novohradské Poznávání, při kterém byl čas v přírodě strávený určitě příjemný a smysluplný. Děkuji rovněž všem „zapojeným“ pořadatelům za jejich čas a prostor, který této aktivitě věnovali a předali dalším lidem něco dobrého ze sebe. Děkuji rovněž panu Pekovi za zpřístupnění Cuknštejna, panu Dolanskému za zpřístupnění pavilonu s lázní Penzionu Lázničky a celému Penzionu Hamr za zázemí, skvělou obsluhu a za věnované občerstvení pro sobotní večer. Věřím, že přátel Terčina údolí bude nadále přibývat, stejně jako těch, kteří se budou v parku chovat citlivě a s úctou k přírodě a kulturnímu dědictví. (kj)

První setkání přátel Terčina údolí (1.8.)
Koncert Evy Henychové (31.7.)
Komentovaná prohlídka Terčina údolí (31.7.)
Festival Novohradské Poznávání (31.7.-2.8.)
Festival Novohr...
Detail obrázku
 
 
Powered by Phoca Gallery