Doprovodný program k výstavě SALON 17

Doprovodný program Salonu skýtal několik příležitostí potkat se s „výtvarnem“...

1. Malování na náměstí - v rámci Kulturní pro-rodinné slavnosti měly děti příležitost vystavit na náměstí svoje obrázky z hodin výtvarné výchovy ve škole a zamalovat si s malíři. Tato aktivita byla i součástí projektu „Galerie na cestě“, který je finančně podpořen z dotačního titulu Jihočeského kraje - Podpora muzeí a galerií. 

2. Několik výtvarných technik a stylů na jedné výstavě - Malí návštěvníci výstavy – žáci několika tříd I. stupně ZŠ Nové Hrady a předškoláci z MŠ Nové Hrady – se díky komentovaným prohlídkám mohli seznámit s různými výtvarnými technikami, srovnávat různé styly, říkat „líbí-nelíbí“, učit se vnímat výtvarnou „práci“ druhých.

3. Vlastní výtvarná zkušenost s malířským plátnem - děti, které se díky svým pedagogům přišly na výstavu podívat, si mohly vyzkoušet malování jako „opravdoví malíři“ na malířské plátno a u malířského stojanu. Inspirací byly buď přímo konkrétní obrazy z výstavy nebo malířské styly či zobrazovaná témata. A například třída 4.A byla vážně úžasně tvůrčí a pracovitá, takže si každý žák odnesl domu vlastní umělecké dílo. A já věřím, že kdybych těmto dětem zamíchala „inspirační obraz“ mezi ostatních sto, tak že ten, který je vedl k vlastnímu dílu, by určitě poznali i po několika letech.

Některé obrazy a obrázky, které vznikly v rámci doprovodného programu, byly o prázdninách vystaveny v prodejně zmrzliny na náměstí. A pokud ty ostatní obrázky (hlavně ze 4.A) budou viset třeba v dětských pokojíčcích či obývácích, tak to bude pro „výtvarné umění“ víc, než sladká odměna… Škoda jen, že se do doprovodného programu zapojily jenom děti z I. stupně naší základní školy, a pro ty starší žáky byl Salon tak trochu „tabu“.  Přitom právě výtvarná výchova je přeci úžasný prostředek pro tolik důležitou výchovu k citu, k umění dívat se na svět, k sebevyjádření i k toleranci a radosti, a to aniž by muselo mít dítě „kdovíjaké“ nadání.

Děkuji všem dětem a pedagogům za milá i zábavná setkání při malování a přeji jim, aby byly pro ně prázdniny jako jeden hodně barevný a veselý obraz. (kj)

mpsv a obec pratelska spolecneTato aktivita byla podpořena z projektu Obec přátelská seniorům 2017

třída 4.B
třída 4.A
2. třída ZŠ
předškoláci MŠ
 
 
Powered by Phoca Gallery