Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5. 4. 2018)

Druhá muzejní přednáška letošního roku byla svým obsahem velmi novohradská, neboť se týkala politických poměrů a vývoje společnosti v Nových Hradech a okolí po skončení 1. světové války až do konce 20. let minulého století. Pan Jan Ciglbauer opět předložil mnoho faktů a informací, kterými charakterizoval poválečné období jako skutečně neklidné po stránce státotvorné, včetně momentů, které rozhodly o připojení Vitorazska k Československu. Připomenul i několik významných osobností ať už s působením kladným nebo záporným pro naše město, zmínil i existenci vojenského lazaretu v bývalé buquoyské jízdárně či původní význam pomníku na Hojné Vodě z roku 1915, znímil se o založení Sokola a Jednoty Pošumavské a promítl mnoho obrazového materiálu a dobových fotografií. (kj)

Přednáška je součástí projektu s názvem Velká válka v příhraniční oblasti. Dokumentace a připomenutí, který je součástí projektu Fond malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Interreg EU

Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5.4.)
Muzejní přednáš...
Detail obrázku
Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5.4.)
Muzejní přednáš...
Detail obrázku
Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5.4.)
Muzejní přednáš...
Detail obrázku
Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5.4.)
Muzejní přednáš...
Detail obrázku
Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5.4.)
Muzejní přednáš...
Detail obrázku
Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5.4.)
Muzejní přednáš...
Detail obrázku
Muzejní přednáška "Proměny Novohradska v prvních desetiletích 20. století" (5.4.)
Muzejní přednáš...
Detail obrázku
 
 
Powered by Phoca Gallery