Oficiální stránky města Nové Hrady: www.novehrady.cz

Ministerstvo kultury ČR: www.mkcr.cz

Jihočeský kraj - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče: www.kraj-jihocesky.cz

Jihočeské divadlo Č. Budějovice: www.jihoceskedivadlo.cz a www.otacivehlediste.cz

Národní památkový ústav Č. Budějovice: www.npu-cb.eu

Taneční prostor Kredance Č. Budějovice: www.kredance.cz

Kulturní akce a výtvarné aktivity jižních Čech: www.kulturni-most.cz

Kulturní a konferenční centrum ArtIGY Č. Budějovice: www.artigy.cz

Přenos oper z Metropolitní opery v New Yorku v Kině Kotva Č. Budějovice: www.kinokotva.cz

Známá jihočeská dechovka Veselá muzika: www.veselamuzika.cz

Základní umělecká škola F. Pišingera Trhové Sviny: http://www.zustsviny.cz/